Josefsson mot Hulthén - referatet

Av: PK Västra 19 maj 2010

Det var knappast för årsmötets skull som det var knökafullt på Nefertiti när Publicistklubben Västra ordnade vårens avslutande debatt.
Och även om en del kom för att hylla Mia Gerdin; årets Johannapengs-stipendiat, så var det nog Uppdrag Gransknings Janne Josefssons och Nils Hansons möte med Göteborgs kommunstyrelseordförande Anneli Hulthén som lockade.

Kerstin Brunnberg, kvällens moderator, inledde med att berätta hur bra hon tyckte om Uppdrag gransknings avslöjande av mygel i Göteborgs kommun. 4 månaders arbete har redaktionen lagt ned.

På frågan om rätt metod använts vid rätt tillfälle menade Nils Hanson från Uppdrag Granskning att det i stort sett inte varit någon kritik mot att dold kamera brukats denna gång, Men att de följt regelverket om när dold kamera får användas och att ansvarig utgivare skall vara informerad. Janne Josefsson tog upp att det kan bli olika bedömning av om dolda kameran används vid inspelning eller vid sändning. I det här fallet hade det inte gått att presentera programmet utan att ha med inspelningarna. Mer tveksamt var kanske att använda dold kamera på avtackningen, tyckte Janne.

Kritik har riktats mot G-P för att de inte gick igång på det tips de fick. Cecilia Krönlein menade att redaktionen inte nådde ända fram och att de gratulerade Uppdrag granskning för deras arbete. På frågan om resurser gick Kerstin Brunnberg in och pekade på att sämre resurser är bekymmerstamt och gäller i stort sett alla medier.

Janne Josefsson var klart kritisk mot G-P och menade att de borde skämmas. Samtidigt gav han GT en eloge. G-P har säckat ihop, menade Janne.

Anneli var tydlig med att ta avstånd från det som kommit fram i programmet och kallade det för ”historiskt avfall”. Hon menade att kommunen måste hitta bättre system och att man kanske förlitat sig för mycket på revisorer. Det handlar också om att dokumentera bättre och hitta system för upphandling. Ett sätt är att rotera upphandlare så att det inte blir täta förbindelser mellan upphandlarna och de bolag som anlitas. Samtidigt är det viktigt att ta rykten på allvar. Anneli pekade också på att det nu finns många nya chefer för både förvaltningar och bolag som inte kan göras ansvariga för det som varit.

Kerstin Brunnberg tog upp frågan om whistleblowers och att det kan vara skäl att påminna om både meddelarfrihet och källskydd, Anneli kunde kontra med att redan dagen efter debatten kommer frågan om whistleblowers upp på Kommunstyrelsens bord.

Kommunen har policy om öppenhet både gentemot allmänhet och journalister. Därför har Anneli bett Janne Josefsson om ursäkt för behandlingen på det möte med kultur- och fritid där han och teamet inte kom in. Janne replikerade att ursäkten var patetisk. Sedan gick Janne Josefsson igång på att det finns en tradition att se journalister som paria och fiender, att motståndet blir allt starkare mot journalister och öppenheten allt mindre. Förtroendet för journalister är i botten trots att media är en oerhörd maktfaktor och borde kallas första statsmakten enligt Janne.

Anneli menade att hon inte tror på arvssynd och att nuvarande ledning inte kan svara för vad tidigare ansvariga gjort. Och när någon i publiken ville att hon skulle avrätta Helena Nyhus var Anneli Hulthéns svar att hon ”inte avrättar någon inför kamera”.

Nils Hanson menade att det finns en kultur i Göteborg som gör det svårt för tjänstemän att säga något. Medan Anneli menade att kommunen ställer upp för öppenhet, men att det finns 49 000 anställda. När hon ville ha konkreta besked om att enskilda drabbats därför att de använt sig av meddelarfrihet fick hon svaret att de det gällde måste skyddas.

Janne Josefsson jämförde situationen i Göteborg med den som råder i Nordkorea. Då replikerade Anneli att hon varit i Nordkorea och att ”det var värre där”.

Janne Josefssons bild av Göteborg är dyster: Anställda skräms till tystnad, det är gangsterfasoner som råder i staden och informationsavdelningen borde läggas ned och informationsdirektören sparkas.

Inte oväntat hade Anneli Hulthén en annan syn på kommunen. Hon menade att mycket görs för att förbättra kulturen och att det är viktigt att se framåt.

Kerstin Brunnberg avslutade kvällen med att varna för att pågående utredning om tryck- och yttrandefrihet har fått direktiv som kan leda både till att möjligheterna att fotografera på allmän plats inskränks och att meddelarskyddet försämras.

Publicistklubben gör nu uppehåll för sommaren och återkommer i höst med nya debattkvällar om publicistiskt viktiga frågor.

Styrelsen PK Västra

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.