Kallelse till årsmöte 2024

Av: PK Stockholm 31 mars 2024

Välkomna till årsmöte i Publicistklubben som hålls måndagen den 29 april klockan 17.00 på Social Kitchen, Kungsbron 13 i Stockholm (Schibsted-huset). Medlemmar i Publicistklubben som betalt årsavgiften för 2023 kan delta och har rösträtt på årsmötet.

Motioner ska mejlas till sekreteraren Joel Dahlberg (joel.dahlberg@svd.se) senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga senast den 15 april.

Bokslut och verksamhetsberättelse publiceras på hemsidan och görs därmed tillgängligt för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet, det vill säga senast den 22 april.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Förslag till ny valnämnd: Anna Gullberg, sammankallande, Elsa Westerstad, Hans Strandberg, Shabnam Mahmoudkhan.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.