Landsbygden -vem bryr sig?

Av: Bertholof Brännström 16 februari 2011

Det var en brokig skara som samlats i Mediehuset i Luleå för att lyssna och delta i diskussionen om landsbygden torsdag den 10 februari.

­­- Det finns goda exempel som visar på att landsbygd inte behöver betyda utarmning, sa Kristina Mattson, författare och journalist.

Hon blev snabbt emotsagd av Nils-Gustav Lundgren, professor vid Umeå universitet.

­- Nej det finns inte en chans. Inte ens politikerna kan göra något åt utflyttningen från inlandet, sa han.

Landsbygden – vem bryr sig? Om det Sverige som medier och människor alltmer överger, var titeln på Publicistklubben i Norrbottens arrangemang.
Kristina Mattson har skrivit boken Landet utanför- om Sverige bortom storstaden hade bjudits in tillsammans med Nils- Gustav Lundgren som arbetar vid Cerum, centrum för regional vetenskap vid Umeå universitet.

I publiken återfanns både journalister och politiker och debatten blev stundtals intensiv.

Någon tog upp det faktum att om den stora stadsomvandling som Kiruna nu går igenom skett i Västerås så hade bevakningen från riksmedierna varit mycket mer omfattande. Någon ifrågasatte också de lokala medierna som han tyckte enbart skriver negativt om utvecklingen i länet.

– 20 000 har flyttat från länet på 15 år. Det är den verkligheten vi måste skildra. Jag kommer själv från Överkalix och där minskar befolkningen och barnafödandet, sa Per Öbom, nyhetschef på Norrbottens- Kuriren.
Nils-Gustav Lundgren återkom till politikernas maktlöshet och nyanserade sig lite:

– Det har visat sig att det går en sorts gräns vid 120 000 invånare, under det så går det bara bakåt i princip. Vad man borde göra här uppe är att diskutera en tätare samverkan mellan Kalix, Älvsbyn, Piteå, Luleå och Boden. Det är 160 000 invånare.

Han menade också att just samverkan i större utsträckning mellan kommunerna i inlandet är att rekommendera.

– Alla behöver inte ha lönekontor, det kan fem-sex kommuner dela på. Man kan låna sopbilar av varandra och hjälpas åt med upphandling, sa han.

Dessutom är det viktigt med attraktiva stadsmiljöer, som satsning på kultur och bostäder till rimligt pris, ansåg Nils- Gustav Lundgren.

Kristina Mattsson å sin sida konstaterade att utflyttning är inget Norrlandsproblem, utan det finns lika väl i till exempel. nordvästra Skåne, delar av Småland, Blekinge och Dalsland.
De var dock båda överens om att vi just nu bevittnar en omvandling där storstäderna drar till sig folk, i första hand de unga, men även andra.

Karin Sjöberg

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.