Många journalister borde byta perspektiv

Av: Marianne Westin 20 maj 2011

– Byt perspektiv. Gör det främmande hemtamt.
Det var ett av de råd som Arash Moktari från Quick Response gav journalisterna när han vid ett PK-arrangemang i Luleå talade om hur medierna rapporterar om integration och invandrare.

Arash Mokhtari har arbetat som journalist på Sveriges Radios kultur- och samhällsredaktion och på Nerikes Allehanda.
Sedan 2006 är han projektledare på Quick Response, redaktionen som granskar de svenska mediernas nyhetsrapportering om invandring, integration och främlingsfientlighet – främst i de sju största dagstidningarna och i radio och TV.
Syftet är att skapa diskussion i journalistbranschen kring bevakningen av det mångkulturella och integrationen.
Vi och dom
Det övergripande begreppet han använde var ”Vi och dom”.
Med flera exempel visade han ur journalister slentrianmässigt gör skillnad på svenskar och invandrare, på svenskar och svenska medborgare, utan att alltid verka fundera över hur begreppen definieras eller om de är relevanta.
– Syftet är nog gott, men det delar upp samhället, menade han.
En person kan beskrivas vara ”av annan hudfärg”.
– Än av vadå? sa Mokhtari och menade att det ofta tydligt syns vad som är normen och ”det normala” för journalisterna.
Utarmat begrepp
Begreppet ”invandrare” har ersatt det tidigare använda ”utlänning”. Det är mer inkluderande – men vad det egentligen står för är oklart.
– Journalisterna har varit med och utarmat det eftersom de applicerat det för friskt, sa han.
Ofta bedömer människor sina medmänniskor som invandrare utifrån utseende och namn.
– Eller kläder, påpekade en romsk kvinna.
– Ofta är nationaliteten oviktig. När den ändå anges blir det ett maktutövande av majoritetssamhället, menade Mokhtari och hänvisade till de pressetiska reglerna där nationalitet står som ett av de begrepp som bör undvikas om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande
Byta perspektiv
Han gav avskräckande och typiska exempel från kriminaljournalistiken, från rapporteringen om islam och muslimer, samt från Internet och sociala medier. Han visade också hur fördomsfullt begreppet ”förorten” ofta används.
För att bryta det traditionella mediala vi-och-dom-tänket föreslog han bland annat journalisterna att byta perspektiv, att göra det främmande hemtamt, att vara konkret med de olika begreppen, att mer inkludera människor av olika ursprung i vardagliga sammanhang och att visa på mångfalden också inom minoriteterna.
– Det är ju så det ser ut i samhället i dag.
Mot rasism
Fotnot1: Quick Response startades på initiativ av Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism (1997-1998). Första åren tillhörde Quick Response Röda Korset, men sedan 1 januari 2010 är QR en självständig verksamhet som drivs av Arash Mokhtari, Eva Maria Sköld och Charlotte Signahl.
Fotnot 2: Mötet i Luleå var ett samarrangemang mellan Röda Korset och Publicistklubbens sektion i Norrbotten.
HANS OLOV OHLSON

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.