Ny styrelse för PK Södra

Av: PK Södra 4 maj 2023

PK Södras årsmöte hölls den 26 april på Grand i Malmö i samband med en AW med de inbjudna gästerna Lina Makboul och Katia Wagner. Årsmötet leddes av journalisten Åke Pettersson.

Till ny ordförande för södra kretsen valdes Kolbjörn Guwallius (fotot). Styrelsen består i övrigt av vice ordförande Esfar Ahmad (omval), skattmästare Birgitta Piper (omval) samt ledamöterna Alva Mårtensson (ny), Kenneth Sundin (omval), Tom Wall (omval) och Fredrik Önnevall (omval). Suppleanter är Anders Nilsson (omval) och Elisaveta Gräsbeck (omval).

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.