Nya styrelsemedlemmar i PK Södra 21/22

Av: PK Södra 19 maj 2021

Årsmötet hölls i år digitalt den 22 april på grund av Coronarestriktionerna. Ett 20-tal medlemmar var med. Mötet leddes av avgående ordförande Csaba Bene Perlenberg.

Till ny ordförande valdes Agneta Nordin, ny i styrelsen är också Thord Eriksson.

Följande personer valdes vid mötet:

Ordförande: Agneta Nordin (nyval)

Viceordförande: Esfar Ahmad (omval)

Kassör/skattmästare: Birgitta Piper (omval)

Sekreterare: Matias Rankinen (omval)

Ledamöter:

Maria Rydhagen (omval)

Heidi Avellan (omval)

Tom Wall (omval)

Elisaveta Gräsbäck (omval)

Thord Eriksson (nyval)

Suppleanter:

Anders Nilsson (nyval)

Kenneth Sundin (omval)

Csaba Bene Perlenberg (omval)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.