PK-debatt 17/1 ställs in - nytt datum 14/2

Av: PK Stockholm 16 januari 2022

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 har Publicistklubbens styrelse beslutat att ställa in PK-debatt måndag 17/1. Den planerade debatten Diktaturernas mästerskap – en utmaning för sportjournalistiken kommer istället att hållas måndag 14/2, förutsatt att smittspridningen tillåter detta.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.