PK Östra håller årsmöte 27 augusti

Av: Jakob Kindesjö 18 augusti 2020

Som vi tidigare meddelat håller PK Östra sitt årsmöte torsdag den 27 augusti. Mötet sker kl 17.30 på Gubbens trädgårdscafe på Saltängsgatan 15 i Norrköping (gångavstånd från järnvägsstationen).

Klubben bjuder på mackor och dryck. Mötet hålls utomhus och med goda möjligheter att hålla distans mellan deltagarna. Vid fler än 50 anmälda erbjuds dessa att delta via telefon.

Obligatorisk anmälan senast söndag den 23 augusti till jakob.k@me.com

Observera! Vid regn genomförs årsmötet via telefonkonferens. Instruktioner skickas till föranmälda deltagare senast dagen före årsmötet.

Efter årsmötet håller Christian Ströberg ett föredrag om sitt arbete som grävande reporter på Sveriges Radio. Vi ska göra ett försök att livesända det på vår facebooksida.

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga nedan.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Publicistklubbens östra krets

Dagordning

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och skattmästare
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 13. Motioner och övriga ärenden.

Årsmöteshandlingar

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.