PK Östra presenterar nytt stipendium

Av: Jakob Kindesjö 28 september 2021

PK Östras stipendium är avsett för medlemmar i kretsen. Stipendiet ska främja studier, utbildning eller annan förkovran som gynnar den lokala journalistiken. Syftet med studierna ska vara att bredda och fördjupa kunskaper om journalistisk metod eller publicistik och bidra till att journalistiska granskningar och projekt genomförs.

Stipendiet delas ut en gång per år och första utdelningen sker under 2021.

Stipendiebelopp fastställs årligen av styrelsen i PK Östra och för 2021 utdelas 10 000 kronor. Styrelsen utser stipendiat efter en ansökningsomgång. Utlysning av stipendiet meddelas i medlemsutskick och publicering på hemsida och i sociala medier. 

Din ansökan får vara max  2 500 tecken, beskriva syfte och användningsområde samt innehålla kontaktuppgifter.

Märk din ansökan ”Lokalt stipendium” och mejla den till sofie.lycksell007@gmail.com.

Senaste ansökningsdag för 2021 års stipendium är 14 november.

Stipendiaten ska inom ett år från mottagandet kortfattat rapportera till styrelsen vad stipendiepengarna använts till.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.