PK Södras årsmöte

Av: PK Södra 21 februari 2012

Välkommen till Moriska Paviljongen den 27 februari klockan 18.00 för PK Södras årsmöte.

Böckerna – först med det skandalösa
Först kommer boken, sedan tidningsrubrikerna. Ett samtal om varför redaktörer är ängsligare än författare och förläggare.

I panelen:
• Maria Schottenius, kulturskribent, tidigare kulturchef på Expressen och Dagens Nyheter
• Kristoffer Lind, förläggare på Linds förlag som gav ut ”Den motvillige monarken”
• Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman

Snart dags för Gräv 2012 i Malmö.
Hur går det med förberedelserna och hur ser programmet ut?

OBS! PK subventionerar matpriserna för alla PK:s medlemmar den här kvällen: maten kostar 40 kronor istället för 140 (för icke-medlemmar). Anmäl att du vill äta senast 24 februari till pksodra@gmail.com

Dessutom sedvanliga årsmötesförhandlingar.

 

Dagordning för årsmötet:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
8. Kassaberättelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Bestämmande av årsavgift
12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna
13. Eventuella propositioner
14. Eventuella motioner
15. Val av klubbordförande
16. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse för PK Södra 2012:
• Per Svensson, Sydsvenskan,  ordförande (omval)
• Sandra Jakob, Helsingborgs dagblad  (omval)
• Jane Andersson, SVT Malmö (omval)
• Erika Oldberg, Malmö Fria tidning (omval)
• Richard Martinsson, TV 4 (omval)
• Gustav Gatu, Sydsvenskan (omval)
• Jonas Kanje, City Skåne (omval)
• Jessica Bloem, TV4, (omval)
Valberedningens förslag till revisorer:
• Ulf R Johansson (omval)
• Johan Wessman (omval)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
18. Val av valberedning
19. Val av kretsrepresentant i Publicistklubbens Sverigestyrelse och Hiertanämnden
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas.

På grund av att Kristoffer Lind ska resa vidare samma kväll så kastar vi om programmet lite. Så här ser kvällen ut med preliminära hålltider:

18.00 Diskussionen startar
19.30 (cirka) Mat och bar
20.00 Extra utfrågning av PO Ola Sigvardsson och information om Gräv
20.30 Årsmötesförhandlingar

Precis som förra gången är alltså mötet på Moriskan i Malmö Folkets Park. Glöm inte att anmäla dig om du vill äta – annars är det bara att dyka upp – och ta med kompisar. Du kan tipsa fler om kvällen på Facebook, där du också kan gilla PK Södra för att prenumerera på våra uppdateringar.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.