PK Stockholms verksamhetsberättelse

Av: Martin Schori 9 april 2018

Verksamhetsberättelse till årsmötet 23 april 2018, Publicistklubben Stockholm

Publicistklubbens verksamhet har under året som gått dominerats av de möten med debatter, föreläsningar och samtal som har anordnats i aktuella frågor. 2017 präglades bland annat av #metoo-rörelsen, vilket på olika sätt har lett till svåra pressetiska ställningstaganden. Fejkade nyheter fortsätter att gissla världen och yttrandefriheten har också detta år ifrågasatts från olika håll. En svensk journalist har mördats och en svensk förläggare sitter fängslad i Kina. Allt detta har Publicistklubben behandlat och diskuterat vid flera av sina debattkvällar.

Ett arbete med att hitta en ny lokal för Publicistklubbens debattkvällar har påbörjats. Stadsteatern Kulturhuset ska under 2019 renoveras, varför Publicistklubben från årsskiftet inte längre kommer att ha tillgång till Café Panorama i Kulturhuset.

Tre priser har delats ut sedan förra årsmötet: Publicistklubbens Stora pris till Cecilia Uddén, Sveriges Radio, Guldpennan till Sara Meidell, Västerbottens-Kuriren, och Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne till förläggaren Gui Minhai.

Vad gäller mediepolitik har Publicistklubben deltagit i en uppvaktning på kulturdepartementet om ett nytt medieetiskt system och i en runda-bordskonferens om tryck- och yttrandefrihetslagarna som kultur- och justitieministern hade kallat till. I nuläget inväntar vi propositioner kopplade till Medieutredningen, Mediegrundlagskommittén samt näthatsutredningen Integritet och straffskydd. Publicistklubben har under året avgett remissyttranden om dessa tre utredningar. Under året som gått har Publicistklubben även avgett ett svar till Utgivarnas förslag ”Medieetikens framtid”.

Publicistklubben är en av huvudmännen i Pressens Samarbetsnämnd. I den rollen har föreningen fortsatt att verka i frågor som rör det pressetiska systemet. PK har varit och kommer även i fortsättningen att vara aktiv vid utformningen av det framtida självreglerande systemet.

För att bidra till en så vid yttrandefrihet som möjligt har företrädare för PK Stockholms styrelse fortsatt att arbeta med opinionsbildning kring frågor som yttrandefrihet och pressetik, liksom medieutveckling och granskande journalistik. Anna Hedenmo har skrivit debattartiklar om pressetiska följder på #metoo och om bevakning av invandringspolitiska frågor, samt deltagit i en rad debatter på dessa teman. Representanter för Publicistklubben har deltagit i manifestationer för yttrandefrihet utanför Turkiets ambassad i Stockholm samt för förläggarens Gui Minhais frigivning utanför Kinas ambassad i Stockholm.

Vi har även en återkommande diskussion om hur vi förvaltar föreningens och Hiertanämndens fondmedel. Avkastningen går till de stipendier som årligen fördelas av Hiertanämnden. Publicistklubbens styrelse har uppmärksammat att Hiertanämndens fond är i behov av ekonomisk påfyllning och har påbörjat ett arbete för att med hjälp av yttre finansiärer tillföra ekonomiska medel där.

Under året har Publicistklubben startat ett mentorsprogram, där unga talanger får möta erfarna publicister och journalister som kan stötta och utmana under ett halvårs tid. Satsningen har letts av PK i samarbete med den före detta chefredaktören och tidigare vd:n för SVT, Christina Jutterström.

PK Sverige, det vill säga höst- och vårmöten med Publicistklubbens övriga kretsar, har hållits där gemensamma frågor diskuterats och beslut fattats, bland annat om mottagare av PK:s priser. 

Publicistklubbens Stockholmskrets hade vid årsskiftet 2 778 medlemmar. För hela Sverige var antalet medlemmar 4 310. Antalet har därmed minskat något sedan förra årsskiftet då medlemsantalet var 2 980 för Stockholmskretsen och 4 533 för hela Sverige. Det är naturligtvis tråkigt att se att siffrorna har gått nedåt, eftersom det är en ständigt pågående verksamhet i föreningen med syfte att medlemstalen ska öka och inte sjunka. Arbetet för att stävja minskat medlemsantal pågår. Bland annat arbetar vi aktivt med det ovan nämnda mentorprogrammet, som vi hoppas ska locka nya, unga medlemmar. Utöver det har vi under året beslutat att korta den medlemstid som krävs för att få rätt att söka Publicistklubbens stipendier från två till ett år. Även detta tror vi ska verka attraktivt för nya medlemmar.

 

Anna Hedenmo

Ordförande i Publicistklubben

 

PK Stockholm har sedan årsmötet den 24 april 2017 ordnat följande debatter/seminarier:

24 april – bevakningen av Stockholms inner- och ytterstad samt utdelning av Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne

Ger lokalmedierna en sann, relevant och nyanserad bild av Stockholm? Återspeglar journalistkårens sammansättning hur staden faktiskt ser ut? Frågorna diskuterades denna kväll i två paneler – Andreas Miller, kanalchef P4 Stockholm/Sveriges Radio, Geronimo Åkerlund, ansvarig utgivare SVT Stockholm, Petter Beckman, chefredaktör lokaltidningen Södra Sidan, Anna Körnung, chefredaktör Mitti, och Björn Häger, ordförande i Publicistklubben, i den ena panelen och Tanvir Mansur, skribent och folkbildare, samt Madeleine Opira, jurist som driver tankesmedjan A million minds, i den andra. Samtalsledare var Heba Daniel, SVT. Denna debatt samarrangerades av P4 Stockholm och Publicistklubben. Under denna afton delades även Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne för 2017 ut till den fängslade svenske medborgaren och förläggaren Gui Minhai.

29 maj – fallet Kevin och Metros nya ägare

Är det granskande journalistik som är garanten för rättssäkerhet idag?” var en rubrik för en debatt som tog sin utgångspunkt i Dan Josefssons granskning av ”fallet Kevin”. I panelen Dan Josefsson, producent, Leif GW Persson, kriminologprofessor och författare, Johanna Bäckström Lerneby, kriminalreporter Aftonbladet, och Thomas Bodström, advokat och före detta justitieminister. Kvällens andra programpunkt var ”Vad vill de nya ägarna med Metro?”, där Christen Ager-Hanssen, styrelseordförande och delägare i Metro, intervjuades. Dessutom delades denna afton Publicistklubbens stora pris för 2017 ut till Cecilia Uddén, Sveriges Radio.

4 september – mångfalden i media och Kim Wall

Hur väl speglas dagens Sverige i journalistutbildningarnas och tv-programmens sammansättningar? Debatt mellan Anne Lagercrantz, SVT Nyheter, Rouzbeh Djalaie, producent SR, Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingen, Christian Christensen, professor journalistik JMK, Ivar Arpi, Svenska Dagbladet. Kvällens andra programpunkt var en intervju med frilansjournalisten Victoria Greve, som mindes sin vän och kollega Kim Wall.

2 oktober – fejkade nyheter samt nazister och yttrandefrihet

Går det att stoppa fejkade nyheter vid valet i höst – debatt mellan Ginna Lindberg, Sveriges Radio, Erik Carlsson, Aftonbladet, Jack Werner, frilansjournalist, och Lisa Pelling, Dagens Arena. Kvällens andra programpunkt var ”Nazisterna och yttrandefriheten” – en intervju med Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om att granska de högerextrema och samtidigt försvara deras rätt till yttrandefrihet.

13 november – pressetik och #metoo samt politikbevakning

Riskeras pressetiken när mobben på sociala medier mobiliserar?” var frågan i fokus när namnpubliceringar av misstänkta män på sociala medier följde på #metoo-kampanjen. Debatt med Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet, Karin Olsson, kulturchef på Expressen, och Charlotta Friborg, ansvarig utgivare på Riksnyheterna SVT. ”Politikbevakningen – hur bra är den?” var rubriken på kvällens andra debatt, där Maud Olofsson, före detta partiledare för Centern, Åsa Romson, före detta språkrör för Miljöpartiet, K-G Bergström, Expressen, och Karin Eriksson, Dagens Nyheter diskuterade svensk politikbevakning.

11 december – Guldpennan, kultureliten och live-sändningar

Publicistklubben i Sveriges årliga pris Guldpennan tilldelades denna kväll Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren. Utöver detta intervjuades 2016 års vinnare av Guldpennan, Matilda Gustavsson om hennes granskning av ”Kulturprofilen”. Kvällens sista programpunkt var ”Live till varje pris?”, där Johar Bendjelloul, Dagens Nyheter, Filip Struwe, SVT, Olle Zachrison, Ekot, och Kjell Dabrowski, Dabrowski TV, debatterade mediehusens satsningar på live-sändningar på webben.

5 februari 2018 – Gui Minhai, lagförslag mot spioneri och Facebook

Vad gör regeringen för Gui Minahi?” var rubriken på denna kvälls inledande intervju med Benjamin Ismail, före detta chef för Reportrar utan gränser i Asien. ”Tyst om nya lagförslaget mot spioneri” rubricerades ett samtal med Runar Viksten, regeringens utredare, och Jan Guillou, författare och journalist. Kvällen avslutades med debatten ”Facebook utmanar mediebolagen”, där Joakim Jardenberg, föreläsare och it-rådgivare, samt Karin Pettersson, tillträdande Director of public policy på Schibsted, deltog.

12 mars 2018 – Heimerson, rysk påverkan och PK:s mentorsprogram

I ett samtal med SR-journalisten Isabelle Swahn och hennes mentor Katarina Gunnarsson, lyfte Anna Hedenmo fram Publicistklubbens mentorprogram. Utöver detta möttes Aftonbladets före detta krönikör Staffan Heimerson Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand i ett samtal om åsiktskorridoren, yttrandefrihet och #metoo. Dessutom intervjuade PK:s Karin Hübinette SVT:s före detta Rysslandskorrespondent Elin Jönsson om risken för ryskstödda påverkanskampanjer inför det svenska valet.

 

Styrelse i PK Stockholm har sedan årsmötet 2017 året varit:  

Ordförande: Anna Hedenmo, SVT

Skattmästare: Susanna Skarrie, Hem & Hyra

Vice ordförande och programsekreterare: Karin Hübinette, SVT

Biträdande programsekreterare: Ida Ölmedal, Expressen, och Magnus Westberg, Sveriges Radio

Sekreterare: Anders Q Björkman, Svenska Dagbladet

Fondförvaltare: Clas Barkman, frilans

Klubbmästare: Mats J Larsson, Dagens Nyheter

Webbredaktör: Martin Schori, Aftonbladet

Ledamot: Nils Funcke, Utgivarna/JMK

Ledamot: Negra Efendic, Svenska Dagbladet

 

Revisorer:

Revisor: Karin Arnell, frilans

Revisor: Agnetha Jönsson, Finansliv

Revisorssuppleant: Thomas Michélsen, frilans

 

Hiertanämnden:

Ordförande: Erik Fichtelius, frilans

Ledamot: Nivette Dawod, Aftonbladet

Ledamot: Mikael Bondesson, Dagens Nyheter

Ledamot: Johan Anderberg, Fokus

Ledamot: Nina Solomon, UNT

Ledamot: Elle-Kari Höjeberg, Sveriges Radio

Ledamot: Bengt Rolfer, frilans

Ledamot: Susanna Baltscheffsky, Sveriges Radio

Ledamot: Sofia Mirjamsdotter, Sundsvalls Tidning

Ledamot: Annika Ekstedt, NTM

Karin Aebsjö, frilans

Elin Turborn, Västerbottens-Kuriren

Anders Johansson, frilans

 

Valnämnden:

Karin Olsson, Expressen

Kerstin Brunnberg, frilans

Olle Zachrison, Sveriges Radio

Karin Eriksson, Dagens Nyheter

Karsten Thurfjell, Sveriges Radio

 

Planer för det kommande året

År 2018 kommer Publicistklubben fortsätta att ordna debatter om aktuella publicistiska ämnen och intervjuer med spännande mediepersoner. Vi står inför ett riksdagsval där journalistiken kommer att brottas med påverkanskampanjer och falska nyheter, frågor som kommer att debatteras flitigt både före och efter valet.

Vi kommer att gå vidare med vår lyckade mentorsatsning, efter sommaren kommer nya par med mentorer och adepter att matchas ihop.

Arbetet mot ett nytt medieetiskt system kommer förhoppningsvis att gå i mål, och vi kommer fortsätta att agera remissinstans i aktuella mediefrågor, samt fortsätta vårt opinionsbildade arbete för att hålla yttrandefrihetens fana högt.

Anna Hedenmo

Ordförande i Publicistklubben

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.