PK-styrelse vald och höjd medlemsavgift

Av: PK Stockholm 26 april 2022

Måndagen den 25 april höll Publicistklubben Stockholmskrets årsmöte. Robert Aschberg valdes till ett fjärde år som ordförande och Susanna Skarrie omvaldes som skattmästare.

Till ledamöter valdes Anna Gullberg (omval), Mats J Larsson (omval), Shabnam Ayani Mahmoudkhan (omval), Olivia Svensson (omval), Nils Hansson (nyval), Erik Sjölander (nyval), Cicci Renström Suurna (omval), Linnea Carlén (nyval), Viktor Mattsson, Sveriges Radio (omval), och Clas Barkman (omval).

Till revisorer omvaldes Anna Körnung och Stefan Lisinski och till revisorssuppleant omvaldes Joel Dahlberg.

Till ny ordförande i Hiertanämnden efter avgående Erik Fichtelius valdes den tidigare ledamoten Pia Lille. Till ledamöter valdes Silan Diljen (nyval), Lotta Dinkelspiel (omval), Malin Jacobson (nyval), Anna Larsson (nyval), Magnus Persson (nyval), Annika Ström-Melin (omval) och Sofie Österström (omval).

Till valnämndens ordförande omvaldes Kerstin Brunnberg och till ledamöter omvaldes Elsa Westerstad, Karsten Thurfjell, Anne Lagercrantz och Hans Strandberg.

Tidigare på dagen höll PK Sverige med ordföranden för Stockholmskretsen och övriga kretsar (Södra, Västra, Östra, Södra Norrland och Norra Norrland) möte och beslutade att  höja medlemsavgiften från 2023 till 375 kronor per år mot dagens 325 kronor och från 200 till 225 kronor för studenter. Avgiften har legat stilla under en längre period och PK behöver i rådande läge stärka sina finanser, motiverade ordförande Robert Aschberg beslutet under årsmötet.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.