PK Västra: Nytt datum för årsmöte 2020: 2/9

Av: PK Västra 29 april 2020

Nytt datum för PK Västras årsmöte, som har flyttats till hösten på grund av corona, är onsdagen 2 september 2020, på Göteborgs Litteraturhus.

Den nuvarande styrelsen sitter som interimsstyrelse fram tills dess.

Verksamhetsåret 2019/2020 var till största delen ett fint år, med många välbesökta kvällar. PK Västra fanns kvar i trakterna kring Järntorget, men på Göteborgs Litteraturhus och Folkteaterns restaurang Folk.

Den sista medlemskvällen innan viruset tvingade oss att ställa in blev debatten om swishjournalistik på Folk den 2 mars. Där deltog Dokus Sofie Löwenmark och frilansjournalisten Ola Sandstig samt moderatorn Kristina Hedberg.

Sedan dess har debattkvällarna satts på paus i PK Västra. Men styrelsemöten har vi löpande, om än digitalt. Vi väljer in medlemmar kontinuerligt: totalt välkomnade vi 43 nya publicister under verksamhetsåret.

På senaste styrelsemötet beslutade vi att testa med en digital medlemskväll 4 maj (mer info om den kommer snart), samt att dela ut ett antal extra stipendier under våren. Vårens kommande PK Västra-stipendier är inte kopplade till höstens stipendier som administreras av Hiertanämnden, utan kommer från PK Västras egna lokala fonder. Mer info om hur man söker kommer i mejl till PK Västramedlemmarna.

Trots att vi inte kan hålla årsmötet under april månad, som vi brukar, har vi gjort färdigt ekonomiredovisningar och verksamhetsberättelse. Redovisningarna är godkända av föreningens revisor och finns bifogade här. PK Västra förvaltar Pressmännens understöds- och stipendiekassa samt två externa fonder, Steen Priwins minnesfond och Fredbergska minnesfonden.

Att inte hålla årsmöte senast 30 april innebär att bryta mot stadgarna. Men under rådande omständigheter är det det minst dåliga valet. I sina allmänna råd från 1 april skriver Folkhälsomyndigheten ”Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande”.
Tills vidare jobbar vi med en interrimsbudget, som också bifogas här.

Medlemsantalet i PK Västra är 564 (mars 2020).

Stort tack, alla medlemmar som kommit med goda idéer och bidragit till PK Västras arbete!

Styrelsen under året: Lasse Edfast, Sandra Foresti, Hanna Grahn, Victoria Greve, Mattias Hagberg, Linda Karlsson, Jazz Munteanu, Bo Sjökvist, Ellinor Svensson, Maria Domellöf-Wik (vice ordförande och kassaförvaltare), Petter Trens (adjungerad)

Lena Kvist (ordförande)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.