PK Västra prisar studentgrävet "Hus på glid"

Av: PK Västra 16 april 2023

PUBLICISTKLUBBEN VÄSTRAS PRIS för bästa JMG-gräv 2023 tilldelas Hus på glid – en granskning av jordskredsrisk.

Grävet är gjort av Alex Kennegård, Ida Palm Ekspong, Emelie Skoog och Matilda Hillman.

JURYNS MOTIVERING:

“För ett stabilt utfört grävarbete om ett ämne som hittills glidit undan granskning, en insats som tyder på en ljus framtid för den grävande journalistiken.”

Publicistklubben Västras pris för bästa JMG-gräv instiftades 2020 och syftar till att uppmärksamma betydande studentarbeten.

Priset delas ut efter PK Västras årsmöte på Göteborgs Litteraturhus måndag kväll 17/4.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.