PK Västras Stora pris 2013 tilldelas Mattias Göransson, chefredaktör för magasinet Filter

Av: PK Västra 9 december 2013

– Mattias Göransson har med sitt arbete svarat för en ovärderlig publicistisk gärning, säger Åke Lundgren, ordförande i Publicistklubbens Västra krets. Han är en en av vår tids främsta försvarare av det tryckta ordet.
Priset utdelas måndag kväll på Publicistklubbens ordinarie medlemsmöte på jazzklubben Nefertiti.

PK Västras Stora pris, som delats ut varje år sedan 1993 går enligt statuterna till en ”värdefull publicistisk gärning”.

I år har styrelsen utsett journalisten, redaktören och publicisten Mattias Göransson till värdig stipendiat.

– Mattias Göransson har med sitt arbete med tidskrifterna Offside och Filter, samt annan verksamhet svarat för en ovärderlig publicistisk gärning, säger Åke Lundgren, ordförande i Publicistklubbens Västra Krets.

Offside grundade han och Tobas Regnell redan 1999. Filter har utkommit sedan 2008.

– När tidningar och tidskrifter för en alltmer tynade tillvaro och när till och med bokutgivingen minskar våga han gå mot strömmen och starta tidskrifter och ge ut viktiga böcker, säger Åke Lundgren. Han har givit den berättande journalistiken en röst, en plattform och möjligheter.

När de svenska medieföretagen paniksparar drabbar det den journalistik som kräver tid och omsorg. Det drabbar journalistik som svarar på frågan varför, journalistik som hjälper oss att förstå. Den berättande journalistiken är hotad idag.

– Mattias Göransson är ett föredöme, en förebild och en viktig företrädare för den berättande journalistiken, säger Åke Lundgren. Berättande tar ibland tid och kräver ibland utrymme. Utrymme som inte verkar finnas idag. Men då skapar Mattias Göransson det utrymme som krävs.

PK Västras Stora Pris delas måndag kväll 9 december klockan 18.00 på Jazzklubben Nefertiti.

För mer information: Åke Lundgren 0702-430795

Enligt statuterna delas priset ut för värdefull publicistisk gärning som kännetecknas av
## engagemang
## skaparlust
## nytänkande.

PK Västras Stora pris 2013 tilldelas Mattias Göransson.
””Journalisten, redaktören och publicisten Mattias Göransson är en av vår tids främsta försvarare av det tryckta ordet.
I en tid då tidningar, tidskrifter och böcker trängs undan är han en modig och inspirerande drivkraft för den berättande journalistiken.
Målmedvetet går han mot strömmen och i strömvirvlarna där
tradition och förnyelse möts skapas vår samtids mest spännande berättelser.”

Priset utgörs av ett stipendium på 20 000 kronor samt en fin tenntallrik med inskription.

Göteborg 8 december 2013
Åke Lundgren, ordförande i Publicistklubbens Västra krets

Bilaga 2
Tidigare pristagare:
1993 Arbetet Nyheterna
1994 Tidskriften Filmkonst
1995 Lars Göran Svensson och PeO Wenander
1996 Jan Hansson
1997 Christina Herrström och Peter
1998 Nils Svensson och Nils Hansson
1999 Ingrid Segerstedt Wiberg
2000 Britt-Marie Mattsson
2001 Björn Tunbäck
2002 Bengt Bratt
2003 Björn Berglund
2004 Maria Wallin, Socialpolitik
2005 Marie Branner och Anna von Brömssen
2006 Kungsbackaposten
2007 Kaliber
2008 Stephan Lövgren
2009 Anna Jaktén
2010 Hannes Råstam
2011 Mia Skäringer
2012 Mattias Andersson och Ulla Kassius

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.