PK:s yttrandefrihetspris till fängslade journalisten Khadija Ismayilova, Azerbajdzjan

Av: Björn Häger 26 april 2015

Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne för 2015 går till Khadija Ismayilova från Azerbajdzjan. Prismotiveringen lyder:

”För uthållig undersökande journalistik och extraordinärt mod”

Khadija Ismayilova

Khadija Ismayilova. Foto: AP/TT

 

Khadija Ismayilova har visat stort mod och avslöjat korruption på högsta nivå i Azerbajdzjan. Hon har tagit betydande risker för att sanningen ska komma fram, bland annat kring Telia Soneras affärer med landets maktelit. Fängslandet av Ismayilova är en kränkning av pressfriheten och ett skamligt försök att avskräcka andra journalister från att avslöja regimens maktmissbruk, säger Publicistklubbens ordförande Björn Häger.

Khadija Ismayilova sitter fängslad i Azerbajdzjan sedan december 2014. Hon är en av landets mest kända grävande journalister och har bl a arbetat för Radio Free Europe och för OCCRP, the Organized Crime and Corruption Project.

Genom sin undersökande journalistik har Khadija Ismayilova grävt fram nyheter som pekat på misstänkt korruption på högsta nivå i Azerbajdzjan. Hon har bland annat rapporterat om lukrativa företagskontrakt med koppling till presidentens närmaste krets.

Ismayilova hade också en bärande roll i SvT-programmet Uppdrag Gransknings rapportering om Telia Soneras affärer med Azerbajdzjans regim.

I december förra året greps Khadijia Ismayilova i Azerbajdzjan, anklagad för att ha medverkat till en kollegas självmord. Ismayilova sitter fortfarande fängslad i väntan på rättegång. De ursprungliga misstankarna har dragits tillbaka, men hon anklagas nu bl a för skattebrott och förskingring.

Internationella människorättsorganisationer som Amnesty International har fördömt gripandet och hävdar att anklagelserna mot henne är politiskt motiverade.

Priset till Anna Politkovskajas minne delas ut “till en journalist som i sitt arbete utmärkt sig i försvaret av yttrande- och tryckfriheten”. Det utdelades första gången 2007, året efter mordet på Anna Politkovskaja. Eftersom Khadija Ismayilova själv sitter fängslad och inte kan resa till Sverige, så delas priset ut via ombud. Priset kommer att tas emot av journalistkollegan Fredrik Laurin, chef för Sveriges Radios Grävredaktion, vid en ceremoni måndag 27 april kl 18.30 vid Publicistklubbens debatt i Kulturhuset i Stockholm.

Tidigare pristagare: 2014 Abdullahi Hussein, 2013 Michail Afanasiev, 2012 Johan Persson & Martin Schibbye, 2011 Fredrik Gertten, 2010 Amun Abdullahi Mohamed.

Vid frågor, kontakta Publicistklubbens prisansvariga Ginna Lindberg ginna.lindberg@sr.se eller ordförande Björn Häger bjorn.hager@gmail.com

Publicistklubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryckfriheten och yttrandefriheten.

 Stockholm 2015-04-24 

 

In english:

The Swedish National Press Club’s Freedom of Speech award 2015, in memory of Anna Politkovskaya, will be presented to Khadija Ismayilova from Azerbaijan.

The award motivation: 

For tenacious investigative reporting and extraordinary bravery.

Khadija Ismayilova has shown great courage in exposing corruption at the highest level in Azerbaijan. She has taken considerable risks for the truth to come forward, including reporting on Telia Sonera’s business ties with Azerbaijan’s governing elite. The imprisonment of Ismayilova is a violation of press freedom and a shameful attempt to discourage other journalists from revealing the regime’s abuse of power, says the Swedish National Press Club president Björn Häger.

Khadija Ismayilova has been imprisoned in Azerbaijan since December 2014.

She is one of the country’s best-known investigative journalists. Her career in journalism includes reporting for Radio Free Europe/Radio Liberty and the Organized Crime and Corruption Project, OCCRP.
Through investigative journalism Khadija Ismayilova has uncovered suspected high level corruption in Azerbaijan, including lucrative business deals linked to the Azerbaijani president’s inner circle.

Ismayilova also had a key role in Swedish Television’s investigative program “Uppdrag Granskning”, reporting on Telia Sonera’s business with Azerbaijan’s regime.

In December last year Khadijia Ismayilova was arrested in Azerbaijan, charged with inciting a former colleague’s suicide. Ismayilova is still being detained pending trial. The initial allegations have since been withdrawn, but she has been hit with new charges including tax evasion and embezzlement.
International human rights organizations such as Amnesty International has condemned the arrest and claims the charges against her are politically motivated.

The Swedish National Press Club’s Freedom of Speech award is presented to “a journalist whose work represents the defense of freedom of speech and freedom of the press”. The award was first presented in 2007, the year after the murder of Anna Politkovskaya.

The award ceremony takes place in Kulturhuset in Stockholm, Monday April 27th.
For inquiries, please contact the National Press Club’s Ginna Lindberg ginna.lindberg@sr.se or Björn Häger bjorn.hager@gmail.com

Stockholm April 24, 2015

 

 

 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.