Referat 29/11: Debatt och julbuffé

Av: PK Västra 13 december 2010

Höstens sista PK-kväll i ett kallt och snöigt Göteborg blev innehållsdiger:

· Utdelning av såväl JMG-stipendium som PK västras stora pris

· Fyllnadsval till styrelsen

· Diskussion om kulturtidskrifternas framtid

· För Sverige i tiden – rätt eller fel att publicera Den motvillige monarken?

För att ta det från början: det var en mycket lycklig och glad Anni Alm som tog emot JMG-stipendiet för sitt examensarbete som har titeln Arbetsskadelotteriet. Under sin praktik i våras fick hon uppslaget att undersöka hur arbetsskadeförsäkringen tillämpas i olika delar av landet och hon upptäckte stora skillnader, som hon levandegjorde med människor som har drabbats hårt av de olika bedömningarna.

Examensarbetet gjorde Anni Alm under sin sjätte termin på JMG, i samarbete med praktikplatsen Dagens Arbete, där det publicerades. Flera andra medier uppmärksammade också de orättvisor som blottades i Arbetsskadelotteriet.

– Jag hade inte en tanke på att mitt arbete skulle få pris, jag är jätteglad, sa Anni när hon fick diplom och 10 000 kronor av PK:s ordförande Inger Jalakas.

Ett noggrant och tålmodigt arbete fick alltså sin belöning. Anni Alm jobbar efter sina avslutade journalistikstudier på Gefle Dagblad, som allmänreporter.

En annan tålmodig reporter, Hannes Råstam, blev belönad med PK Västras stora pris. Motiveringen till priset anger varför:

Hannes Råstam har med stort tålamod, noggrannhet och lyhördhet samt med känsla för detaljer och förmåga att skildra komplicerade sammanhang i sina dokumentärfilmer för TV avslöjat tre av vår tids största rättsskandaler.

· Incestdömde Bo Larsson – fallet Ulf (2003)

· Mordbränderna i Falun – varför erkände dom? (2008)

· Thomas Quick – att skapa en seriemördare (2009)

På frågan om han kunde berätta om hur han arbetar sa Hannes Råstam:

– Det är inte lätt att beskriva sina metoder, jag tycker att jag lyckas hålla mig öppen. En ganska kaotisk arbetsprocess, som jag kombinerar med en rigid ordningsamhet.

– Du började sent med journalistik. Hur har det påverkat dig, frågade Inger Jalakas.

– Jag har varit i olika miljöer och det har gett mig en förmåga att möta många slags människor och prata med dem och vinna deras förtroende, sa Hannes och berättade att alla de nu prisbelönta reportagen har tagit lång tid att göra.

Länge drev SVT:s rättsavdelning linjen att storyn om Ulf inte höll vilket fick Hannes att lägga ner ännu större möda på att kolla alla detaljer. Han hade också åtskilliga möten med ansvarige utgivaren för Uppdrag Granskning, Nils Hanson, och tillsammans granskade de skrupulöst varje liten faktabit. Och resultatet blev, sedan den fällande domen hade överklagats, ett frikännande.

Just nu jobbar Hannes Råstam med Bofors och 80-talet, det ska bli en historisk dokumentär. Han blev mycket glad över priset och de 20 000 kronor som ackompanjerade det.

Efter prisutdelningarna följde ett fyllnadsval. Thorbjörn Fraenckel från JMG valdes in i styrelsen och han ersätter UllaStina Ewenfeldt från samma institution.

Det statliga stödet till kulturtidskrifter stod därefter i fokus, med Maria Wallin, redaktör för Socialpolitik, Malin Krutmeijer från Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter, Sigrid Reuterstrand som är ordförande för Sveriges Kulturtidskrifter och Cecilia Magnusson, moderat ledamot av kulturutskott, i panelen.

Helsingborgs Dagblads kulturchef Gunnar Bergdahl var moderator med rätt att understundom ta ställning i debatten.

Under det sista året har de nya villkoren kring tidskriftsstödet diskuterats. Villkor som innebär att tidskrifter inte behöver gå med förlust för att komma ifråga för stöd och att själva begreppet kulturtidskrift snävas in.

Under diskussionen uttalade Maria Wallin stor oro för framtiden, och berättade om osäkerheten om den framtida utgivningen.

– Det är inte någon förestående död vi talar om. Det fanns saker som behövde rättas till. Kulturrådet tyckte att regelverket var väldigt krångligt och hade länge velat få nya regler till stånd, sa Cecilia Magnusson.

– Vad händer med kulturbegreppet? Kultur är hur vi väljer att leva våra liv. Varför räknas teater och film, som berättar om hur samhället se ut som kultur men inte när man i tidskriftsform berättar om samtiden, frågade Maria Wallin.

Sigrid Reuterstrand befarade att små tidskrifter med dåliga resurser riskerar att slås ut. Malin Krutmeijer i referensgruppen kunde konstatera att det inte har varit någon anstormning av nya, bidragssökande tidskrifter.

– Det är svårt att producera en tidning när man inte vet om det kommer något stöd. Svårt också med distributionen när upplagan är för liten, sa Maria Wallin.

Hon menade också att det är viktigt att många små röster får höras. Gunnar Bergdahl ställde frågan om direktiven för kulturtidskrifter förändrades i samma anda som hela kulturpolitiken. Han påminde om att formuleringen att kultur ska motverka de skadliga kommersiella krafterna har tagits bort.

– Ett sätt att värdera kulturen kan också vara att värdera den i pengar. Kulturbudgeten har höjts, sa Cecilia Magnusson.

– Moderaterna har varufierat många olika värden, ansåg Gunnar Bergdahl

Siri Reuterstrand påpekade att kulturtidskriftstödet har legat på samma nivå i många år, 22 milj. Cecilia Magnusson sa avslutningsvis att alla förändringar ska följas upp och utvärderas.

Boken om kungen, Den motvillige monarken, har väckt stor uppmärksamhet under senhösten och en diskussion om publiceringen som följde på utgivningen var den sista punkten vid PK-mötet den 29 november.

En av författarna till boken, Thomas Sjöberg, mötte Pär-Arne Jigenius, f.d. Pressombudsman, i en diskussion som Erik Blix ledde. Rätt eller fel att publicera boken, frågade Erik Blix.

– Rätt sa Thomas Sjöberg, kungen och hans privatliv måst kunna granskas

Pär-Arne Jigenius ville hellre tala om själva publiciteten efter att boken kom ut. Han skrev i en DN- artikel i början av november att tidningarna som återgav innehållet i boken i stort uppslagna artiklar gjorde fel, om deras feghet att inte skriva om det som nu uppges ha varit allmänt känt innan de kunde åberopa en annan källa.

– Du har ju kritiserat grunden som boken står på. Hur har det påverkat diskussionen, frågade Erik Blix

– Tidningarna har publicerat uppgifter som inte har kunnat verifieras. Somt har varit känt sen flera årtionden och annat kan inte styrkas, sa Pär-Arne Jigenius.

Thomas Sjöberg underströk att det som står i boken inte är rykten utan fakta, som är styrkta av namngivna och icke namngivna personer. Stämpeln skandalbok sattes av en redigerare, och är inget epitet som de som skrev boken ville ha.

På frågan om vad han hade velat att diskussionen efter utgivningen skulle ha handlat om svarade Thomas Sjöberg att han och de andra författarna ville visa att vi har en monark som inte lever upp till sitt motto.

– Utan verifierade fakta går det inte att bedöma den saken, sa Pär-Arne Jigenius och gav som exempel på opålitliga källor gangstern i Stockholm som en av få källor som är namngiven.

Thomas Sjöberg sa att det är fel att misstro en person för att han blivit dömd i domstol, hans uppgifter har bekräftats från andra källor.

– Är det inte rimligt att vi synar kungen i sömmarna, sa Erik Blix

Det tyckte Jigenius, men vidhöll man måste kunna verifiera sina påståenden. Sjöberg sa att det är befängt att tro att han inte skulle ha belägg för uppgifterna i boken. Han sa också att ingen har fått betalt för att bli intervjuad.

Såväl diskussionsdeltagare som moderator tyckte att det finns en kungajournalistik som är svassande och beskyddande. I och med att boken har getts ut så kan medierna börja rapportera om kungafamiljen på ett sätt som andra länder gör. Pär Arne Jigenius framhöll att kungen år den enda människan i Sverige som inte kan gå i svaromål när uppgifter av den här typen publiceras.

Thomas Sjöberg ville inte utelämna sina källor. Han tycker också att public service borde lyfta på locket när det gäller kungens privatliv. Public service älskar istället att debattera debatten, menade han

Sammanfattningsvis ansåg Jigenius att man måste kunna styrka fakta bättre för att uppfattas som trovärdig, medan Thomas Sjöberg lika envist vidhöll att boken, som tagit lång tid att skriva, var väl underbyggd.

På frågan om vilken effekt publiceringen har fått blev svaret från såväl Jigenius som Sjöberg att den inte går att överblicka än.

Och därmed var det slut på debatterandet för kvällen, i varje fall i mer organiserad form.

Nästa PK-möte i Göteborg måndag den 17 januari 2011.

Hela debatten om kulturtidskrifter finns utlagd på Tidskrifsverkstaden i Västs hemsida:
http://tvvgbg.wordpress.com/publikationer/ljudfiler/debatter/

/Styrelsen PK Västra

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.