Referat 29/11: Pris- och stipendieutdelning

Av: PK Västra 6 december 2010

Den 29 november delade PK Västra ut årets Stora pris. Hannes Råstam fick priset för att med stort tålamod, noggrannhet och lyhördhet samt med känsla för detaljer och förmåga att skildra komplicerade sammanhang i sina dokumentärfilmer för tv avslöjat tre av vår tids största rättsskandaler.

PK Västra delade också ut JMG-stipendium för examensarbete vid magisterutbildningen i journalistik vårterminen 2010 till Anni Alm. Hennes examensarbete har titeln ”Arbetsskadelotteriet” och skildrar hur rättsosäkert arbetsskadeförsäkringen tillämpas i olika delar av landet.

Inför julen delar vi ut julgåvor ur Fredbergska fonden. Statuterna för fonden är:

* att utdela fondens avkastning till behövande sjuka eller arbetslösa journalister, företrädesvis sådana som tillhöra Göteborgs samhälle, samt sådana journalisters efterlämnade oförsörjda änkor och barn.

Allt enligt det testamente från 1933 som reglerar fondens verksamhet. Numera skall fonder vara könsneutrala, det betyder att också änkemän omfattas.

Med tiden har allt fler av de som tidigare fått julgåvor fallit ifrån. Varmt välkommen att sända ett mail till pk.vast@telia.com om Du har förslag till mottagare.

Nästa PK-möte hålls måndag den 17 januari 2011. Som alltid räknar vi med spännande gäster och debatt.

/Styrelsen PK Västra

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.