Referat: Livet efter piratkrigen

Av: Ola Henriksson 17 mars 2009

Efter piratkrigen behövs framför allt diskussion. Det blev tydligt i den eftertänksamma debatten om upphovsrätten hos PK Stockholm som Ulrika Knutson ledde. Klicka på ”Läs mer” för att läsa Thomas Michélsens referat från debatten den 16 mars. Här kan du också se en video från av debatten.

Det tecknades många mörknande framtider:

Andreas Ekström: Betalningsviljan är på väg ner i källaren .

Isobel Hadley Kamptz: Vi ser en monopolistisk industri som kämpar mot sina egna kunder – det vinner man inte på.

Sam Sundberg : Storföretagen kommer att driva fram fler lagar som leder till mer övervakning. De som vill skydda upphovsrätten blir förlorare på lång sikt .

Agneta Lindblom Hulthén: De tre koncerner som dominerar mediemarknaden försöker plocka av journalisterna deras upphovsrätt.

Eva Hemmungs Wirtén: Alla blir förlorare om vi inte börjar diskutera runt upphovsrätten.

Och det bör finnas utvägar, ansåg hon, upphovsrätten har kunnat anpassas förr till förändrad teknologi.

De senaste 15 – 20 åren har upphovsrätten stärkts och utvidgats. I stället har den kulturella allmänningen krympt. Det har blivit allt svårare att hämta material. Man måste se till allmänintresset, ansåg hon.

– För den nya generationen är detta inte en moralfråga, sade Isobel Hadley-Kamptz. De reflekterar inte över om något är gratis på nätet lika litet som de funderar på om det är gratis att gå på trottoaren. Det som finns på nätet bara finns där.

Andreas Ekström ansåg att vi kan hotas av en mecenatskultur. Som i de gamla dåliga tiderna när mecenaten lät konstnären måla sitt porträtt – förutsatt förstås att han såg tillräckligt bra ut på tavlan. I morgon kanske vi får läsa romanen som är ”utgiven i samarbete med Statoil”.

Sam Sundberg såg i stället alternativet att folk betalade frivilligt för vad de tankade ned från nätet.

Agneta Lindblom Hulthén krävde bättre försvar för den individuella upphovsrätten. Den är inte bara i journalisternas intresse utan också medborgarnas, och till sist en demokratifråga, ansåg hon.

I slutvarvet var flera eniga om att det var fortsatt samtal som var det nödvändiga – om inte kommer vi alla att förlora.

Före debatten om journalistiken och upphovsrätten förklarade de två hovexperterna Sten Hedman och Roger Lundgren den kungliga förlovningsyran. Nästan alla medier fick godkänt av experterna, de hade varit hovsamma, även om några överdrev litet. Sveriges television fick särskilt beröm för sin sändning från borggården. Egentligen var det bara ett inslag som var riktigt dåligt, det var hovets egen hemlagade video, som lades ut på Youtube. Ansåg experterna innan de gav goda råd inför hovbevakningen det år som återstår inför bröllopet.

Thomas Michélsen

Några korta referat från personerna som var med i panelen:
Andreas Ekström – Efteråt.
Isobel Hadley-Kamptz – Eva Hemmungs-Wirtén superstar!

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.