Rekord i ansökningar till PK:s stipendier för 2012

Av: Ola Henriksson 30 november 2011

Den 23 januari kommer besked om vilka som får dela på de nära 1,5 miljoner kronorna i stipendier som Publicistklubbens Hiertanämnd fördelar. Sista dagen för ansökan var måndagen den 21 november. Efter en snabb genomräkning rapporterar Hiertanämndens kanslist Inger Willebrand att 378 ansökningar kommit in. Det är glädjande nog betydligt fler än de senaste åren. Hiertanämnden ser fram emot att ta del av alla ambitiösa planer för studieresor och annat.

Den allra bästa ansökan ger det största stipendiet på 50 000 kronor, Lars Johan Hiertas stipendium.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.