Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Publicistklubbens Stockholmskrets 2019

Av: Anna Gullberg 4 september 2020

Här kan du läsa årsredovisningen, här finns revisionsberättelsen och nedan följer verksamhetsberättelsen för Publicistklubbens Stockholmskrets 2019 inför årsmötet på måndag den 7 september kl 17.00 på Södra teatern:

Verksamhetsberättelse för PK Stockholm 2019

Publicistklubbens Stockholmskrets fick en ny ordförande i april 2019. Anna Hedenmo avgick efter två år på posten och lämnade över klubban till Robert Aschberg.

På årsmötet valdes samtidigt flera nya styrelseledamöter in: Anna Gullberg (kommunikationsansvarig), Katarina Andersson (programsekreterare), Inger Arenander (klubbmästare), Kristina Thulin, TV4 (medlemsansvarig) och ledamöterna Noa Bachner och Rebecca Randhawa. Mikael Sjödell, SR, valdes in som biträdande programsekreterare, men avgick under året och ersattes av Hugo Lavett, frilans.

Under året har nio protokollförda styrelsemöten hållits.

I januari i samband med den årliga Hiertamiddagen på Lars Johan Hiertas födelsedag den 23 januari sammanträdde Hiertanämnden och fatta beslut om årets stipendier ur Hiertafonden under ledning av nämndens ordförande Erik Fichtelius. Det stora Hiertastipendiet för 2019 på 50 000 kronor gick till Dagens Arbetes arbetsmiljöreporter Elinor Torp för att, som det lyder i motiveringen, ”undersöka arbetslivskriminalitet i ett växande skuggsamhälle”.

Under det första halvåret hölls tre PK-debatter i en ny lokal, foajén till Dramatens scen Elverket på Östermalm, eftersom Kulturhuset, där PK hållit till i många år, genomgick en asbestsanering. I årets första debatt diskuterades bland annat kriminaljournalistiken i SVT:s ”Veckans brott”. I den andra debatten, Anna Hedenmos sista som ordförande, diskuterades dagstidningarnas framtid med bland andra kulturminister Amanda Lind (MP) och Bonnier News vd Anders Eriksson. I samband med årsmötet i april ersattes debatten av teaterföreställningen ”Som ett jävla solsken” om den legendariska journalisten Ester Blenda Nordström.

Den mest välbesökta PK-debatten på länge ägde rum den 13 maj när den tidigare Aftonbladetjournalisten Fredrik Virtanen intervjuades av nya ordföranden Robert Aschberg om drevjournalistik och Metoo-rörelsen. I samband med den debatten delades också Publicistklubbens Stora pris ut till SVT-medarbetaren Sanna Klinghoffer för hennes dokumentärer och reportage om IS-svenskar.

Guldpennan, det andra årliga priset som föreningen delar ut, gick till kulturjournalisten och författaren Marit Kapla för reportageboken ”Osebol”.

Efter sommaren bytte föreningen på nytt lokal för debatterna till Södra teatern. Fyra debatter hölls under hösten. I den första debatten i september deltog bland andra Expressens avgångne chefredaktör Thomas Mattsson och – på länk från Oslo – Metros ägare och vd Christen Ager-Hanssen.

I höstens andra debatt i oktober diskuterades public service-uppdraget och hur källskyddet riskeras i den digitala arbetsmiljön för journalister.

Under höstens tredje debatt i november hade flera av det tidigare så medieskygga sociala medier-företaget Facebook tre av sina chefer på scenen. Sverigechefen Sam Rihani, policyansvarig Janne Elvelid och chefen för mediesamarbeten John Severinson frågades ut om deras syn på samarbetet med medieföretagen och etiska överväganden.

Årets sista debatt i december handlade om Kinas förhållande till svenska medier. Då berättade bland annat Micke Lindgren, producent till SVT:s satirprogram ”Svenska Nyheter” om hur flera av hans medarbetare levt under hot efter hårda kinesiska påtryckningar.

Publicistklubben har under året medverkat i arbetet för ett nytt och utvidgat medieetiskt system som efter många års diskussioner trädde i kraft vid årsskiftet 2019/2020. Då ersattes Pressombudsmannen (PO) med Medieombudsmannen (MO) som även bedömer innehåll på public service-bolagens hemsidor, som tidigare saknade medieetisk prövning. Samtidigt ersattes Pressens opinionsnämnd (PON) med Mediernas etiknämnd (MON) där Publicistklubben får två platser i stället för som tidigare tre. PK representeras av de två tidigare styrelseledamöterna Nils Funcke och Martin Schori.

Bakom det utvidgade systemet står förutom Sveriges Tidskrifter, TU, Journalistförbundet och Publicistklubben även SR, UR, SVT och TV4.

Under året har Publicistklubben fortsatt med det mentorsprogram som inleddes 2017, där unga talanger får möta erfarna publicister och journalister som kan stötta och utmana under ett halvårs tid.

Under året har samarbetsorganet PK Sverige med ordförande från samtliga kretsar träffats vid två tillfällen. Gemensamma frågor diskuterats och beslut fattats, bland annat om mottagare av PK:s priser.

Publicistklubbens Stockholmskrets hade den 31 december 2019 2583 medlemmar, en ökning med 27 medlemmar jämfört med året innan.

För att öka antalet medlemmar har PK under året ökat aktiviteten digitalt på olika sätt. Tittandet på webb-tv-sändningarna av debatterna via Publicistklubbens hemsida och Facebook var fyra gånger så stort 2019 som 2018, ett genomsnitt på 2825 visningar mot i 693 i fjol. Antalet prenumeranter på PK:s Youtube-kanal steg från 1770 till 2270 följare.

Aktiviteten i sociala kanaler har ökat under verksamhetsåret. Antalet följare har ökat både på Facebook och Twitter. Under året startades Instagramkontot @publicistklubben1874. Kontot används främst för marknadsföring av PK:s debatter, men också för att berätta nyheter om stipendiater.

Originalet till logotypen för Publicistklubben rekonstruerades av en extern byrå och finns nu bevarad i tryckbart skick.

Ordförande Robert Aschberg har under året gjort en turné med besök på debattkvällar hos fem av de sex kretsarna, vilket varit mycket uppskattat.

En handfull besök på olika journalistutbildningar har gjorts av styrelsemedlemmar under året för att värva nya medlemmar.

Robert Aschberg
ordförande, Publicistklubben

Styrelsen i Publicistklubbens Stockholmskrets 2019:

Ordförande: Robert Aschberg, Aftonbladet/TV3

Skattmästare: Susanna Skarrie, Hem&Hyra

Sekreterare: Mats J Larsson, Dagens Nyheter

Programsekreterare: Katarina Andersson, Breakit, UR

Biträdande programsekreterare: Negra Efendic, SvD

Biträdande programsekreterare: Hugo Lavett, frilans (Mikael Sjödell, Sveriges Radio lämnade under året)

Kommunikationsansvarig: Anna Gullberg, frilans

Klubbmästare: Inger Arenander, Sveriges Radio

Medlemsansvarig: Kristina Thulin, TV4

Fondförvaltare och prisansvarig: Clas Barkman, frilans

Ledamot: Rebecca Randhawa, SVT

Ledamot: Noa Bachner, Expressen

Revisorer:

Revisor: Agnetha Jönsson, Finansliv

Revisor: Stefan Lisinski, Dagens Nyheter

Revisorssuppleant: Anna Körnung, Mitt i

Hiertanämnden:

Ordförande: Erik Fichtelius, frilans

Ledamöter:

Nivette Dawod, Aftonbladet

Sofie Österström, DN

Nina Svanberg, Expressen

Lotta Dinkelspiel, Squid

Elle-Kari Höjeberg, SR

Bengt Rolfer, frilans

Susanna Baltscheffsky, TV4

Annika Ekstedt, Östmedia

Oskar Nord, Tidningen Ångermanland

Åke Lundgren, frilans, Västra

Esfar Ahmad SR Malmö

Steffen Renklint, SR Umeå

Valnämnden:

Sammankallande: Karin Eriksson, Dagens Nyheter.

Ledamöter:

Kerstin Brunnberg

Anne Lagercrantz, Sveriges Radio

Elsa Westerstad, Svenska Dagbladet

Karsten Thurfjell, Sveriges Radio

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.