Så blir det nya medieetiska systemet

Av: Martin Schori 3 april 2018

I över 100 år har den svenska pressen arbetat för att upprätthålla en god etik. I dag är självregleringen med en Allmänhetens Pressombudsman (PO) och en särskild nämnd (PON) väl kända. Dit kan enskilda personer anmäla publiceringar de anser skadar eller kränker deras personliga integritet.

Medieföretag, bransch- och fackliga organisationer har nu enats om ett konkret förslag för att vidga – och därmed stärka – den etiska självprövningen. MO/MEN ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, det vill säga även radio- och tv-sändningar och de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas.

Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga medieformer stärker individens möjligheter att få upprättelse vid orättfärdiga publiceringar. Dessutom bidrar det till att öka förtroendet för de ansvarstagande medierna.

Därför vill undertecknande branschorganisationer och medieföretag gemensamt inrätta Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas etiska nämnd (MEN).

Alla yttranden ska prövas – oberoende av publiceringsplattform

Vi har enats om följande ramar för den framtida etiska självregleringen:

  •  MO/MEN ska pröva alla yttranden för de medier som omfattas av självregleringen – oberoende av publiceringsplattform. Det innebär att även radio- och tv-sändningar, samt de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas, omfattas av det framtida systemet.
  •  MEN föreslås bli uppbyggt som det nuvarande självreglerande systemet med representanter för allmänheten och mediebranschen.
  •  MO/MEN ska pröva om enskilda utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada genom intrång i privatlivet.
  •  Endast om den som anser sig drabbad av en publicitetsskada ger sitt tydliga medgivande ska anmälan tas upp till prövning.
  •  Möjligheten att få upprättelse och sitt fall prövat kommer precis som i dagens system att vara kostnadsfri för den enskilde.
  •  Kostnaden för verksamheten finansieras helt av huvudmännen.

Ett stort steg för att stärka mediernas ställning

Tilltänkta huvudmän och ”ägare” av MO/MEN är Utgivarnas huvudmän, det vill säga Sveriges Tidskrifter, TU – Medier i Sverige, Sveriges Utbildningsradio (UR), Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och TV4-gruppen samt Publicistklubben och Journalistförbundet.

Regeringen bör i samband med inrättandet av MO/MEN justera instruktionen för Granskningsnämnden för radio och tv så att nämnden inte prövar intrång i privatlivet. Den granskningen bör ske i MO/MEN.

Med MO/MEN tas ett stort steg för att stärka mediernas ställning samt markera distans till informationsspridning och opinionsbildning där etik, källkritik och ansvarstagande saknas.

Vårt förslag innebär att det blir enklare och tydligare för enskilda personer att veta vart de ska vända sig när de anser sig utsatta för publicitetsskada.

Tillsammans fortsätter vi nu arbetet för att i detalj utforma regler och stadgar för det nya medieetiska systemet.

 

Casten Almqvistvd, TV4

Cilla Benkövd, SR

Sture Bergmanvd, VK Media AB

Unn Edbergordförande, Sveriges Tidskrifter

Jonas Erikssonvd, TT

Nils Funckevd, Utgivarna

Jeanette Gustafsdottervd, TU – medier i Sverige

Anna Gullbergchefredaktör, Gefle Dagblad

Viveka Hanssonprogramdirektör, TV4

Anna Hedenmoordförande, Publicistklubben

Jan Helinprogramdirektör, SVT

Fredric Karénpublisher, Svenska Dagbladet

Anna Körnungchefredaktör, Lokaltidningen Mitt i Stockholm

Anne Lagercrantzchef nyheter, SVT

Björn Löfdahlprogramdirektör, SR

Thomas Mattssonchefredaktör, Expressen

Marcus Melinderchefredaktör, Norran

Kerstin Neldvd, Sveriges Tidskrifter

Jonas Nordlingordförande, Journalistförbundet

Robert Olssonprogramchef, SVT

Cecilia Roostf vice vd, UR

Susanna Skarriepublisher, Hem & Hyra

Hanna Stjärne, vd, SVT

Sofia Wadensjö Karén, ordförande, Utgivarna

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.