Silversleven: De nominerade ÄR:

Av: PK Norra Norrland 18 maj 2021

ev. bild

PK-medlemmar,

Äntligen har vi nöjet att få berätta att styrelsen har godkänt inte mindre än fyra starka nomineringar till priset Silversleven 2020. Vinnaren tillkännages när priset delas ut, preliminärt lördagen den 19 juni.

Alla inkomna bidrag höll väldigt hög kvalitet som helhet och styrelsen för Publicistklubben Norra Norrland har efter långa diskussioner till slut kunnat enas om att välja ut fyra av bidragen som nominerade till Silversleven 2020.

De nominerade bidragen kommer från SVT Umeå, Folkbladet, Sameradion och Norran.

SVT Umeå
Josefine Holgersson och SVT Umeå belyser särbehandling i Björklövens ungdomsverksamhet. Genom stor närvaro och varsamt berättande belyses ett problem som funnits länge i ungdomsverksamheten. En rapportering som ledde till att Björklöven skickade ut en enkät till 1000 personer, spelare, föräldrar och andra inblandade i ungdomsverksamheten. Även fritidsnämnden i Umeå tog upp Björklövens ungdomsverksamhet på sitt möte som del av en fråga. Granskningen uppmärksammades också av flera redaktioner på lokal och riksnivå och skapade en debatt i SVTs riksnyheter. 

Folkbladet
Camilla Stenlunds och Folkbladets granskning av arbetsmiljön under rubriken ”Håll käften och lyd”. I en serie artiklar har Folkbladet granskat brister i arbetsmiljön inom Skellefteå kommun. Det talades om en ”svart lista”, om chefer som inte tog missförhållanden på allvar och om utköp av medarbetare, totalt för 30 miljoner kronor under fem år. Granskningen blev rejält uppmärksammad och fick också till följd att kommunen tillsatte en oberoende utredning och en åtgärdsplan togs fram.

Sameradion
Maria Dahlgren och Sameradion belyser konflikter mellan rennäring och andra markanvändare. Vid medias rapportering stannar fokus ofta vid själva konflikten – utan en riktig beskrivning av verkligheten. Det var grunden till reportageserien Marken Krymper där renskötande medlemmar i Gällivare skogssameby beskriver sin vardag precis som den är, utan försköning eller schabloniserande framställningar. Serien är en av de mest lyssnade hos Sveriges Radio Sameradion under 2020. Delar av den publicerades även på Sveriges Radios riksplattformar utanför Sameradion.

Norran
Jenny Petersson och Ulrika Nohlgren på Norran avslöjar en jävskultur inom Skellefteå kommun. När kommunen själv utredde jäv vid en anställning viftades alla misstankar bort. Norrans reportrar kunde dock avslöja brister i utredningen och visa att jäv förelåg. De kunde även slå hål på ytterligare en av kommunens egna jävsutredningar och publiceringarna fick ett enormt genomslag. Det ledde bland annat till att kommunen initierade en stor extern utredning av jäv och bland annat inför obligatorisk utbildning i jävsfrågor för alla anställda. Båda cheferna fick kort efter granskningen lämna sina jobb.

Mer om priset: Silversleven delas ut till en journalist i norra Norrland, som på ett eller annat sätt ”rört om” genom sitt arbete. Poängen med ett ganska vitt definierat pris, är att många olika sorters prestationer ska kunna belönas. Det kan handla om ett avslöjande, en väl genomförd serie, ett nytt arbetssätt, eller kanske ett rakryggat ställningstagande som fått betydelse för publicistiken i allmänhet. Juryn består av PK-styrelsens ledamöter som inte får rösta på bidrag från sin egen redaktion.

Silversleven 2019 vann Norran med sin granskning av Fallet Emmy.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.