Sök publicistklubbens stipendier!

Av: PK Stockholm 1 november 2023

Vill du fördjupa dig i omvärldsanalys, studera italienska eller bara bli kunnigare i något ämne? Om du vill förkovra dig så har Publicistklubben stipendiet för det du vill göra. De delas ut av Hiertanämnden som hittar rätt stipendium för dig. 

”Hiertastipendiet” är Publicistklubbens största stipendium instiftat till Lars-Johan Hiertas minne. Det är i år på 100 000 kronor. Sammanlagt i år delar Hiertanämnden ut omkring 1.3 miljoner kronor i stipendier. De är alltså i huvudsak avsedda för fördjupning genom till exempel studieresor, språkutbildningar, kurser- och konferenser. 

Det finns också särskilda stipendier för dig som vill studera stadsbyggnad, arkitektur eller bostadsutveckling, Olle Engkvist stipendierna från Stockholms Byggnadsförening. De uppgår i år till totalt ungefär 200 000 kr.

Alla stipendier, utom Olle Engkvist och ytterligare ett (Gotthard Johanssons minne) förutsätter medlemskap i Publicistklubben. 

Stipendierna täcker resor, boende, omkostnader och avgifter för att kunna genomföra stipendiet men inte förlorad arbetsinkomst eller kost.

Sista ansökningsdag 30 november 2023.

Har du frågor? Maila hiertanämnden@multiek.se

Välkommen med din ansökan!

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.