Staten och bilden - vad får vi se och visa. Årsmöte 2011.

Av: PK Södra 11 februari 2011

Välkommen till Publicistklubben Södras årsmöte!

28 februari 2011

Det blir också debatt: Staten och bilden – vad får vi egentligen se och visa?

Årsmötet:

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
8. Kassaberättelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Bestämmande av årsavgift
12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna
13. Eventuella propositioner
14. Eventuella motioner
15. Val av klubbordförande
16. Val av styrelseledamöter
17.Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Val av kretsrepresentant i Publicistklubbens Sverigestyrelse och Hiertanämnden
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas

Valberedningens förslag till ny styrelse:
Omval:

Per Svensson, Sydsvenskan, ordförande

Richard Martinsson, SR Kristianstad, kassör (ny på posten)

Jane Andersson, SVT Malmö

Erika Oldberg, Malmö Fria

Nyval:

Gustav Svensson, Sydsvenskan.se

Sandra Jacob, HD.se

Jonas Kanje, City Skåne

Jessica Bloem, TV 4 Skåne

Revisorer – omval:

Ulf R Johansson och Johan Wessman

Debatten

Staten och bilden – vad får vi se och visa?

Mangaöversättare dömd för innehav av barnpornografi, samtidigt som regeringen vill införa en lag som kan göra det brottsligt att fotografera människor i deras privata sfärer.

Vad är det egentligen Storebror inte vill låta oss se och visa?

I panelen (hittills klara):
Den dömde mangatecknaren Simon Lundström
F d överåklagaren Sven-Erik Alhem
Professorn i fotografi Per Lindström

PLATS: Café le fil du Rasoir (Savoy), Norra Vallgatan 62 i Malmö (andra våningen).

TID: Måndagen den 28 februari.

Matgästerna är välkomna till mat/mingel från klockan 18 – då står maten serverad och det går att köpa dryck i baren.

Du som bara vill mingla i baren en stund innan årsmötet är välkommen från 18:30

Årsmötesförhandlingarna startar 19.00

Paus med barmingel: 19.45 (cirka)

PK:s stipendiater presenteras: 20.00 (cirka)

Debatt: 20.15 (cirka)

Du kan också komma direkt till årsmötesförhandlingarna eller debatten.

ANMÄL DIG till middagen genom att mejla pksodra@gmail.com senast 24 februari. Kostnad: 165 kronor.

Kan du inte komma? Följ debatten via Twitter. Och vill du delta där, använd Publicistklubbens vanliga hashtag: #PKdebatt

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.