Årets stipendier - hela listan

Av: Administratör 22 januari 2014

Publicistklubbens Hiertanämnd har idag, torsdag 23 januari 2014, beslutat om tilldelning av följande stipendier:

Kajsa Ekis Ekman, Bandhagen tilldelas Publicistklubbens Hiertastipendium 2014 på 50 000 kronor.

Hiertanämndens motivering:

”Kajsa Ekis Ekman tilldelas 2014 års Lars Johan Hiertas stipendium för fortsatta och fördjupade studier av den ekonomiska krisen i Grekland, där nazismen har kommit samtidigt som public service-journalistiken har trängts tillbaka.

Grekland kan ses som ett prisma detta år när medborgarna i EU går till val och främlingsfientliga partier utmanar demokratin”.

Övriga stipendiater:

Anna Iversen, 8000 kr för att studera mandarin i Peking.

Paul Hansen, Stockholm, 19000 kr för att studera arabiska i Beirut.

Anna Kakuli, 15 000 kr för att studera swahili i Zanzibar.

Lisa Brunzell, 12 000 kr för att studera serbiska i Belgrad.

Mikael Horvath, 20 000 kr för att studera ungerska i Ungern.

Anastasia Pirvu, 6000 kr för att studera hebreiska i Tel Aviv.

Per Feltzin, 16000 kr för att besöka och medverka i Pesaros operafestival.

Björn Gustavsson, 10 000 kr för att orientera sig om den opera som görs på Berlins mindre operahus.

Pia Huss, 14 000 kr för att delta i BIBU-biennalen.

Augustin Erba, 8000 kr för att för att gå en masterclass i skrivande i London.

Natalia Kazimirovskaia, 10 000 kr för att delta i en kurs om ryska moderna dramatiker i samband med Internationell Festival Baltiska Huset.

Clemens Poellinger, 25000 kr för att besöka konstinstitutionen Instituto Inhotim och den 31 Sao Paulo-biennalen i Brasilien.

Jannike Åhlund, 10000 kr för att delta i The Second International Conference of the Women´s Film and Television History Network i Storbritannien och Irland.

Anna Åkerlund, 20000 kr för att besöka Jakarta Fashion Week 2014.

Caroline Ginner, 30000 kr för att studera produktion av barn-TV i Tanzania.

Rosa Fernandez Tengdahl, 26000 kr för att genomgå en intensivkurs i storytelling vid Robert McKees Story Seminar i Los Angeles.

Barbro Westling,  13000 kr för att besöka Theatertreffen 2014 i Berlin.

Ingela Brovik, 10000 kr för att studera hur digitaliseringen av Europas biografer påverkar utbudet av film i olika länder.

Tommy Söderlund, 20000 kr för att delta i en workshop med National Geografics bildjournalist Massimo Bassano i Rom.

Oskar Anesten, 15000 kr för att studera de östersjöfinska språken liviska, votiska, ingriska och vepsiska.

Emilia Söelund, 26000 kr för att åka till Grönland och lära sig mer om deras satsningar på förnybar energi.

Ingela Bendt, 24000 kr för att studera utbildningen av Barefoot Women Solar Engineers i hållbarhetstänkande.

Marisol Aliaga, 10 000 för att gå dokumentärfilmlinjen på Sundbybergs folkhögskola.

Lillemor Birgersson,  10 000 kr för att gå en intensivkurs på Stavsnäs författarskola.

Mats Wigardt, 20000 kr skaffa sig bättre insikter om den nordafrikanska samhällsutvecklingens betydelse för den svenska sågverksindustrin.

Kicki Möller, 9000 kr för att göra studiebesök på Radio France.

Jill Klackenberg,  22000 kr för att undersöka hur sociala medier fungerar i Kina.

Janne Sundling,  15000 kr studera lobbyregister i USA och Canada.

Lisa Thanner, 12000 kr för att förkovra sig i digital publicering.

Ginna Lindberg, 23000 kr för att studera amerikanska etermediers bevakning av mellanårsvalet.

Tina Magnergård Bjers, 19000 kr för att gå en kurs i så kallad Constitutional right i USA.

Ali Fegan,  20000 kr för att studera produktion av reportage på BBC, London.

Hynek Pallas,  8000 kr för att studera romernas livssituation i Tjeckien.

Maria Larsson, 13000 kr för att studera exportjordbruk i Nya Zeeland.

SIDA:

Johanna Bäckström Lerneby 25000 kr för att studera polis och frivilligorganisationer arbete med thailändska kvinnor och barn utsatta för trafficking.

David Qviström 22000 kr för att i Tanzania studera vilken betydelse det svenska biståndet haft för Tanzanias ekonomi.

Görrel Espelund 25000 kr för att studera problematiken kring kvinnors landrättigheter i Zambia.

Jenny Stiernstedt 20000 kr för att studera förhållandena mellan länder under FN:s klimatförhandlingar.

Anton Wilén, 10 000 kr för att studera situationen för fängslade journalister i Turkiet.

Stina Rosén, 10 000 kr för att i Zambia studera vilket arbete som görs för att garantera kvinnorna ett liv fritt från psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Karin Elfving, 10 000 kr för att studera hur befolkningen i Mali påverkar i konfliktens efterdyningar.

Fredrik Sperling, 28 000 kr för att studera vilken betydelse landreformen i Zimbabwe.

Torbjörn Sköldefors, 25000 kr för att studera vad som händer med idrott och hälsa i Tanzania när det svenska biståndet försvann.

Susan Ritzén, 25 000 kr för att gå en FN-kurs för fred i San Jose.

Petter Olofsson, 25000 kr för att delta i Horn of Africa course i Uganda.

Christian Catomeris, 20 000 kr för att studera migration och trafficking i Nigeria.

Åsa Secher, 25000 kronor för att lära mer om HIV-epidemins återkomst i Uganda.

Karin Svensson, 25000 kronor för att studera olika finansinstituts med att göra Kenyas fattiga ”unbanked”.

Göran Nordell, 25000 kronor för att studera den turkiska utbyggnaden av Eufrat och Tigris.

Erik Abel, 17000 kronor för att studera hur lokalbefolkningen i norra Mocambique påverkas av landgrabbing.

Sofia Hultqvist, 25 000 kronor för att studera hur lokalbefolkningen i norra Mocambique påverkas av landgrabbing.

Maja Aase, 25000 kronor för att studera SIDA:s och UD:s arbete i Georgien.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.