Stödmanifestation för journalister dödade i kriget mellan Hamas och Israel

Av: PK Stockholm 22 november 2023

Sedan den 7 oktober har över 40 journalister dödats i kriget mellan Hamas och Israel. För varje dag som går stiger siffran. Onsdagen 22 november anordnades en manifestation för att hedra de journalister som mist livet. Det ställdes krav på att säkerheten för våra kollegor som bevakar kriget värnas.

Talare:
Erik Larsson, RSF
Ulrika Hyllert, Journalistförbundet
Kerstin Almegård, Svenska PEN
James Savage, Sveriges Tidskrifter
Viveka Hansson, Utgivarna
Rolf Porseryd, TV4

Arrangörer: RSF, Svenska PEN, Journalistförbundet, Utgivarna, Sveriges Tidskrifter och Publicistklubben.

Foto: Pettri Flanagan Karttunen, journalistförbundet

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.