STRIDEN OM SANNINGEN OM KRIGET I AFGHANISTAN

Av: Marianne Westin 1 november 2010

Publicistklubbens sektion i Norrbotten
inbjuder till debatt

Medverkande:
Jessica Rosengren och Anders Ingvarsson, NSD.
Överste Olof Granander och informationsdirektör Erik Lagersten,
försvarsmakten.
Kjell-Arne Johansson, Föreningen Afghanistansolidaritet.

Olga Bardh-salen Kulturens hus onsdag 10 november kl 19.00.
Välkomna!

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.