Ta chansen att få stipendium 2012

Av: Ola Henriksson 31 oktober 2011

Nästan 1,5 miljoner kronor i stipendier delas ut av Publicistklubbens Hiertanämnd i januari nästa år. Ska inte du pröva chansen att få ett stipendium år 2012? Och är du inte medem i PK, kan du först söka om medlemskap här.

Fundera över något som du vill förkovra dig i, formulera syftet med din studieresa på ansökningsformuläret här och skicka in din ansökan senast den 21 november.

Hiertanämnden ser fram emot din ansökan!
Maria Carling
Ordförande i Publicistklubbens Hiertanämnd

Här är några tips om vad du ska tänka på när du söker stipendium

Vad är stipendierna till för?
För studier och förkovran inom det journalistiska yrket. Högskolestudier i Sverige, bokprojekt och resereportage prioriteras inte. Stipendium får på grund av skatteskäl inte täcka inkomstbortfall.

Vilka är villkoren för att få stipendium?
I bedömningen tar Hiertanämnden hänsyn till:

  •  syftet med stipendiet
  • studieplanens utformning
  • kostnadskalkylens rimlighet
  • sökandens antal år i journalistyrket
  • antal medlemsår i PK
  • tidigare stipendier
  • ansökan skall vara väl genomförd.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.