Tidningshistoria på Skansen

Av: Administratör 19 februari 1998

På Skansen i Stockholm finns långt framskridna planer på att visa hur tidningsproduktion gick till runt sekelskiftet.

Huset finns redan – det ska innehålla redaktion, sätteri, tryckeri, bokbinderi och litografisk ateljé. Det enda som saknas är pengar!

Fem miljoner kronor måste samlas in! Företag och enskilda som vill stödja projektet kan kontakta Arvid Lagercrantz, PK:s ordförande.

Bakom projektet (officiellt namn Skansens Officin) står PK, Skansen, Tidningsutgivarna, Grafiska företagens förbund, Grafiska fackförbundet, SJF och Grafiska medieförbundet.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.