Töntig dansbane-TV och olagliga läsarbilder

Av: Bertholof Brännström 13 mars 2011

Är det bra public service när Sveriges Television sänder en skruvad doku-såpa som den uppmärksammade och kritiserade Dansbanan i Täfteå? Får man framställa norrlänningar hur som helst?
Västerbottensnytts Berno Jonsson är skarpt kritisk medan copywritern Benny Karlsson med glädje minns Twin Peaks när han ser programmet.

Tema 2:
Fler läsar-bilder om polisradion tystnar
Men kan vi garantera att de är lagliga?

Om Rakel införs och polisradion tystnar blir medierna ännu mer beroende
av inskickade läsarbilder från t ex olycksplatser.
Men vem tar ansvar för hur läsar-fotograferna uppträder och vilka hänsyn de tar? Gäller yrkesetiken också amatörerna?

Just nu diskuterar också lagstiftarna en skärpning av foto-möjligheterna. Ett nytt brott – olovlig fotografering – ska införas. Det innebär att man t ex inte utan lov får smygfotografera personer inomhus, eller utomhus ”på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt” och som kan kränka dessa personer.

Hur hanterar redaktionerna i så fall detta i allmänhet,
och i synnerhet ett läge när läsarbilder blir allt viktigare?
I panelen:
Ingvar Näslund, chefred VK, Anette Novak, chefred Norran m fl

Debatt i Umeå Folkets hus (ODEN) Torsdag 17/3 2011 kl 18.30
Välkomna!
Publicistklubben Norra Norrland

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.