Uttalande till stöd för utvisningshotade iranska journalisten Maryam Sheikhi

Av: Sofia Mirjamsdotter 24 mars 2012

Publicistklubben i Södra Norrland uttalar sitt stöd för den utvisningshotade iranska regimkritikern Maryam Sheikhi som för närvarande uppehåller sig i Stöde utanför Sundsvall. Publicistklubben anser att Maryam Sheikhi endast kan återvända till Iran med fara för sitt liv och att hon därför ska meddelas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Maryam Sheikhi och hennes man Amirali Khomamizad anlände till Sverige den 29 september 2010 och begärde asyl den 30 september. Hon är politiskt aktiv och bloggare. Den 14 februari i år fick hon och hennes man avslag på sin begäran om uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen. Ärendet är nu överklagat till Migrationsöverdomstolen.

Det är känt att den iranska underrättelsetjänsten övervakar regimkritiker som är aktiva på nätet och så sent som i början av mars beordrade Irans högste andlige ledare, Ali Khameini att ett särskilt organ föt internetövervakning skall inrättas i landet. Enligt nyhetsbyrån AP beskrivs organet som det mest omfattande hittills i Irans strävan att styra informationsflödet på nätet.

Maryam Sheikhi är iransk journalist som i Sverige driver en regimkritisk blogg: arezooieparsi.blogspot.com om de bristande mänskliga rättigheterna i Iran. På bloggen har hon publicerat artiklar främst om kvinnors rättigheter, men på bloggen finns också kritiska artiklar om det iranska ledarskapet. Där finns satiriskt material om Khomeini, uppmaningar till demonstrationer och stöduttalanden för en bojkott av det iranska parlamentsvalet den 20 mars.

Var och en av dessa artiklar innebär att Maryam Sheikhi riskerar mycket allvarliga konsekvenser om hon skulle tvingas återvända till Iran. Bloggen är övervakad av iranska myndigheter som också följer regimkritiker i utlandet. Bloggen har också tidvis varit blockerad.

Iran är en regim som är hårdför mot sina kritiker, särskilt om dessa utgörs av inhemska grupperingar eller exiliranier som verkar från utlandet. Regimen värjer sig inte för förföljelse och fängslanden. Även dödsstraff förekommer.

Det är publicistklubbens uppfattning att Sverige inte kan utvisa en av dessa kritiker till en regim som inte svarar upp mot någon annan beskrivning än att den leds av en samling förbrytare.

I Maryam Sheikhis fall finns det dessutom ytterligare två skäl till varför hon inte kan utvisas till Iran.

Hon och hennes man Amirali Khomamizad har under tiden i Sverige konverterat från islam till kristendom. De är båda baptister och idag medlemmar av baptistförsamlingen i Stöde.

Att konvertera från islam till kristendomen ska enligt den islamiska rätt som tillämpas i Iran bestraffas med döden.

Maryam Sheikhi är också sjuk i MS och behandlas just nu för sin sjukdom vid Sundsvalls sjukhus. Enligt en rapport från Journalister utan gränser från januari i år förvägras regimens kritiker bäst medicinering. Maryam Sheihis hälsotilltånd har också förbättrats sedan hon kom till Sverige vilket intygas av svenska läkare.

Publicistklubben anser med stöd av ovanstående att Maryam Sheikhi av politiska, religiösa och humanitära skäl snarast bör få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Publicistklubben Södra Norrland

/styrelsen genom Lotte Nord och Rolf Lunneborg

Här finns UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Iran.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.