Valnämndens förslag till ny styrelse i PK Västra

Av: PK Västra 25 mars 2016

maxresdefault

PK Västra, valnämndens nomineringar till verksamhetsår 2016/17

STYRELSEN

Ordförande: Aldijana Talic, omval
Skattmästare: Ida Johansson, nyval
Ledamot: Malin Clausson, omval
Ledamot: Maria Jervelycke Belfrag, omval
Ledamot: Simon Rissvik, nyval
Ledamot: Marit Larsdotter, nyval
Ledamot: Mattias Hagberg, nyval
Ledamot: Emma Engström, nyval
Ledamot: Sarah Britz, nyval
Ledamot: Joakim Roos, nyval
Ledamot: Anna Liljemalm, nyval
Ledamot: Gunilla Grahn Hinnfors, nyval

REVISORER

Stefan Gadd, (omval)
Revisorsuppleant: Joakim Fransson (omval)

HIERTANÄMNDEN
Reperesentant:
Anders Johansson (omval)

I valnämnden har ingått:

Thomas Björklund
Lisa Thanner
Kerstin Sjödén

Föreslagen valberedning:
Sara Hellman
Maria Domellöf-Wik
Åke Lundgren

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.