Verksamhetsberättelse för Publicistklubbens Stockholmskrets 2021

Av: PK Stockholm 20 april 2022

Trots coronapandemin kunde Publicistklubben fortsätta sin verksamhet normalt under 2021, även om vissa debatter bara kunde följas digitalt av medlemmarna och en del sociala sammanhang fick ställas in.

Styrelsens arbete
Årsmötet den 19 april hölls för första gången sedan föreningen bildades 1874 helt digitalt där Robert Aschberg valdes till ordförande för tredje året i rad. Även Anna Gullberg valdes om som vice ordförande.

Under året avgick tre styrelseledamöter – Rebecca Randawa, Mathias Ståhle och Noa Bachner – som styrelsen i samråd med valnämndens ordförande ersatte med tre adjungerade ledamöter: Nils Hanson, Erik Sjölander och Linnéa Carlén. Under året har nio protokollförda styrelsemöten hållits.

Precis som under 2020 var debatterna ofta stängda för fysisk publik på grund av pandemin och styrelsens satsning för att hålla hög kvalitet på webb-tv-sändningens kvalitet fortsatte därför.

Under året gjordes en större ekonomisk satsning på att byta föreningens hemsida. Därför gick budgeten med underskott. Pengarna togs från sparade medel. Under året har styrelsen flyttat över den ekonomiska hanteringen av föreningen från Föreningshuset till Multiekonomerna.

PK Sverige
Under året har samarbetsorganet PK Sverige med ordförande från samtliga kretsar träffats vid två tillfällen. Gemensamma frågor har diskuterats och beslut fattats, bland annat om mottagare av PK:s Stora pris och Guldpennan.

Debatter
Den lokal som använts under året för debatter har i huvudsak varit Café Panorama på Kulturhuset. Här är de nio debatter som hållits:

19 januari: Twittrande Trump och mediernas misstag 
https://www.youtube.com/watch?v=LINvnYRS_pQ
15 februari: Häng ut dem – eller? Publicistklubben debatterar namnpubliceringar
https://www.youtube.com/watch?v=EFAWirI5tq8
15 mars: Hur klarade svenska medier bevakningen av viruset?
https://www.youtube.com/watch?v=1hDpDxOWtSk
19 april: Kända män gråter ut – Kladdig backlash?
https://www.youtube.com/watch?v=ivj0cxpvR4A
17 maj: Utfryst och mjutad – cancelkulturens kraft
https://www.youtube.com/watch?v=S7pCvpFt9qs
6 september: Var står partierna i de stora frågorna för medierna?
https://www.youtube.com/watch?v=3aMi-priQOk
4 oktober: När journalisten blir influencer
https://www.youtube.com/watch?v=VUQqko7rc7k
8 november: Kriminaljournalistiken och gängen
https://www.youtube.com/watch?v=W5LrWfMC5Zs
6 december: Det publicistiska året 2021
https://www.youtube.com/watch?v=RRBjhjHQhZQ

Priser
Den traditionella middagen på Lars Johan Hiertas födelsedag den 23 januari fick ställas in på grund av pandemin, men Hiertanämnden sammanträdde och fattade beslut om årets stipendier ur Hiertafonden under ledning av nämndens ordförande Erik Fichtelius. Hiertastipendiet på 50 000 kronor gick till fotografen och journalisten Magnus Sundberg ”för att studera den hotade pressfriheten i Polen”.

Publicistklubbens Stora pris på 30 000 kronor gick till Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Johan Mathias Sommarström "för sin förmåga att se det stora i det lilla långt ifrån våra breddgrader".

Guldpennan med en prissumma på 15 000 kronor gick till journalisten och författaren Hanna Hellquist med motiveringen: ”Med sin personlighet och originalitet har Hanna Hellquist skapat berättelser i press, radio och tv – om hur det är att vara människa. Hon både berör och fascinerar.”

Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne på 10 000 kronor tilldelades den afghanska journalisten Farida Nekzad. I motiveringen heter det bland annat att hon får priset ”för sin modiga kamp för att skydda afghanska kvinnliga journalister”. 

Medlemmar
Publicistklubbens Stockholmskrets hade den 31 december 2021 2 432 medlemmar, en minskning med 104 medlemmar mot samma datum ett år tidigare. Hela PK Sverige hade vid samma tidpunkt 3 871 medlemmar, en minskning med 89 medlemmar mot året innan. Orsaken till minskningen är att fler medlemmar avlider än nya som tillkommer.

Internationella frågor
Publicistklubben har genom vice ordförande Anna Gullberg bland annat bevakat i frågor som rör den fängslade journalisten Dawit Isaak i Eritrea och bokförläggaren Gui Minhai i Kina.

Styrelseledamöter i Publicistklubbens Stockholmskrets
Ordförande: Robert Aschberg (även ordförande för PK Sverige)
Vice ordförande med internationellt ansvar: Anna Gullberg
Skattmästare: Susanna Skarrie
Sekreterare: Mats J Larsson
Programsekreterare: Shabnam Ayani Mahmoudkhan
Biträdande programsekreterare: Olivia Svenson
Biträdande programsekreterare: Nils Hanson valdes in som adjungerad sedan Rebecca Randawa lämnat styrelsen.
Kommunikationsansvarig: Viktor Mattsson (Noa Bachner lämnade styrelsen under året).
Kommunikationsansvarig: Linnéa Carlén valdes in som adjungerad sedan Mathias Ståhle lämnat styrelsen.
Klubbmästare: Erik Sjölander, adjungerad under året sedan Viktor Mattsson bytt arbetsuppgift i styrelsen.
Medlemsansvarig: Cissi Renström Suurna.

Revisorer: Anna Körnung och Stefan Lisinski
Revisorssuppleant: Joel Dahlberg
 
Hiertanämnden
Ordförande: Erik Fichtelius
Ledamöter:
Pia Lille
Lotta Dinkelspiel 
Annika Ström-Melin
Sofie Österström
Nivette Dawod
Bengt Rolfer
Susanna Baltscheffsky
Esfar Ahmad, Södra kretsen
Lena Grape Lilliehorn, Östra kretsen
Åke Lundgren, Västra kretsen
Oskar Nord, Södra Norrland
Steffen Renklint, Norra Norrland
 
Valnämnden
Ordförande: Kerstin Brunnberg
Ledamöter:
Anne Lagercrantz
Elsa Westerstad
Karsten Thurfjell
Hans Strandberg

Representanter i Mediernas opinionsnämnd: Nils Funcke och Martin Schori

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.