Verksamhetsberättelse för Publicistklubbens Stockholmskrets 2022

Av: PK Stockholm 3 april 2023

Nedan följer verksamhetsberättelsen för Publicistklubbens Stockholmskrets 2022. Årsredovisningen för samma år hittar du här.

Under inledningen av verksamhetsåret skedde en återgång till normal debattverksamhet med fysiskt närvarande publik efter pandemirestriktionerna under 2020 och 2021. Publiken kom så sakteliga tillbaka till de åtta debatter som hölls i Kulturhuset. Under hela året fortsatte ändå de mer påkostade webb-tv-sändningar som inleddes under pandemin, vilket gjorde det möjligt för medlemmar att ta del av debatterna i direktsändning.

Ett nytt inslag under året har varit podden Publicistklubben, som i redigerad form gjort det möjligt för medlemmar och andra att ta del av debatterna genom ljudinspelning.

Styrelsens arbete

Även årsmötet, som hölls den 25 april, kunde hållas fysiskt, till skillnad från året innan då det på grund av pandemin hölls digitalt. Robert Aschberg valdes till ordförande för ett fjärde år på posten. Även skattmästaren Susanna Skarrie omvaldes och Anna Gullberg valdes om till vice ordförande på det konstituerande styrelsemötet.

I övrigt var styrelsen intakt efter förslag av valberedningen med Kerstin Brunnberg som ordförande. Det innebar att tre ledamöter som adjungerats under 2021 valdes in: Nils Hanson, Erik Sjölander och Linnéa Carlén.

Under året har åtta protokollförda styrelsemöten hållits. Under slutet av året beslutade styrelsen delvis av ekonomiska skäl att avsluta tv-sändningarna från och med 2023 och enbart behålla podden. Beslut fattades samtidigt om att lämna Kulturhuset och återvända till Södra teatern som debattscen.

Ekonomi

Föreningen gick med ett mindre ekonomiskt underskott och fattade därför på årsmötet, efter ett förslag som tidigare på dagen förankrats på ett möte med de andra av PK:s kretsar (Västra, Södra Sverige, Östra, Södra Norrland och Norra Norrland), beslut om att höja medlemsavgiften från den 1 januari 2023, från 325 till 375 kronor per år och för studenter från 200 till 225 kronor. Avgiften hade dessförinnan varit oförändrad under en rad år.

Det var första helåret som föreningens ekonomiska förehavanden skötts med hjälp av företaget Multiekonomerna, vilket har fungerat väl.

PK Sverige

Under året har samarbetsorganet PK Sverige med ordförande från samtliga kretsar träffats vid två tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Gemensamma frågor har diskuterats och beslut har fattats om bland annat mottagare av PK:s Stora pris och Guldpennan.

Priser

Hiertanämnden, som för sjätte och sista gången sammanträdde under ledning av avgående ordföranden Erik Fichtelius, delade ut nästan 2,8 miljoner kronor till 110 publicister. Det största stipendiet, Lars Johan Hiertas stipendium på 50 000 kronor, gick till Terese Cristiansson för att ”undersöka hur det går för de afghanska journalister som är kvar och de som har tvingats lämna landet sedan talibanerna återtog makten”.

PK:s Stora pris på 30 000 kronor gick för första gången till en fotograf, Niclas Hammarström "för sin förmåga att se det stora i det lilla långt ifrån våra breddgrader".

Guldpennan med en prissumma på 15 000 kronor gick till en Aftonbladet-krönikör med motiveringen: ”Med pregnans och elegans gör Oisín Cantwell samtidsfrågor om juridik och politik lite mer begripliga.”

Debatter

Här är de åtta debatter som hållits, bland annat den traditionella eftervalsdebatten:

14 februari: Diktaturernas mästerskap – en utmaning för sportjournalistiken

14 mars: Att bevaka ett krig

25 april: Katastrofernas fällor

23 maj: Politiken och journalistiken – vem styr vem?

19 september: Vem vann valbevakningen?

17 oktober: Bevakningen av Iran

14 november: När journalisten blir spion

12 december: Det publicistiska året 2022

Medlemmar

Publicistklubbens styrelse arbetar kontinuerligt mot ett vikande medlemsantal på grund av åldersstrukturen. Den 31 december 2022 hade föreningen 2 309 medlemmar, en minskning med 131 medlemmar mot samma datum året innan. Hela PK Sverige hade vid samma tidpunkt 3 631 medlemmar, en minskning med 250 medlemmar. Orsaken till minskningen är att fler äldre medlemmar avlider än nya unga som tillkommer.

Internationella frågor

Efter den ryska invasionen i Ukraina beslutade styrelsen att skänka 100 000 kronor till Ukraina för att i samarbete med Bonnier News stötta journalistkollegor i det krigshärjade landet med nödvändig utrustning. Styrelsen inväntar mer utförlig redovisning om vad pengarna använts till.

Publicistklubben har genom vice ordförande Anna Gullberg bland annat bevakat frågor som rör den fängslade journalisten Dawit Isaak i Eritrea och bokförläggaren Gui Minhai i Kina.

Styrelseledamöter

Ordförande: Robert Aschberg (som även är ordförande för PK Sverige)

Vice ordförande med internationellt ansvar: Anna Gullberg

Skattmästare: Susanna Skarrie

Sekreterare: Mats J Larsson

Programsekreterare: Shabnam Ayani Mahmoudkhan

Biträdande programsekreterare: Olivia Svenson

Biträdande programsekreterare: Nils Hanson

Kommunikationsansvarig: Viktor Mattsson

Kommunikationsansvarig: Linnea Carlén

Klubbmästare: Erik Sjölander

Medlemsansvarig: Cicci Renström Suurna.

Prisansvarig och fondförvaltare: Clas Barkman

Revisorer: Anna Körnung och Stefan Lisinski

Revisorssuppleant: Joel Dahlberg

Hiertanämnden

Ordförande: Pia Lille

Ledamöter:

Anna Larsson

Annika Ström Melin

Lotta Dinkelspiel

Magnus Persson

Malin Jacobson

Sofie Österström

Silan Diljen

Esfar Ahmad (Södra)

Åke Lundgren (Västra)

Lena Grape Liliehorn, (Östra)

Oskar Nord (Södra Norrland)

Steffen Renklint (Norra Norrland)

Valnämnden

Ordförande: Kerstin Brunnberg

Ledamöter:

Elsa Westerstad

Karsten Thurfjell

Anne Lagercrantz

Hans Strandberg

Representanter i Mediernas opinionsnämnd:

Nils Funcke och Martin Schori

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.