Stipendiater 2011

Publicistklubbens Hiertanämnd har utsett 2011 års stipendiater. Här följer hela listan.

UPPDATERAD 2011-02-10 med Sida-stipendierna

Lars Johan Hiertas stipendium
1. Elin Jönsson, Malmö, 50000
För att studera hur Sovjetunionens sammanbrott påverkat befolkningens hälsa och självbild. Pristagaren var utbytesstudent vid tiden för sammanbrottet och vill nu följa upp utvecklingen i landet. ,

Övriga stipendier
2. Eva Tiwe, 19000
För resa till vetenskapskonferensen AAAS i Washington DC.

3. Yasmine El Rafie, 23000
För att gå kurs för ”New Managers” på Poynter Institute i Florida.

4. Sten Björnulfson, 15000
För att studera pizzicamusik i Italien.

5. Sara Moein, 24000
För att studera BBCs och Voice of Americas roll för demokratirörelsen i Iran.

6. Lars Åberg, 20000
För att studera yttrandefrihetsorganisationer i London, New York och Washington DC.

7. Helena Bengtsson, 30000
För att studera databasjournalistik vid två redaktioner i USA.

8. Kristian Bircanin, 29000
För att studera lokaljournalistik på Falklandsöarna.

9. Peter Carlberg, 15000
För att besöka FATF i Paris och Interpol i Lyon.

10. Ola Carlson, 20000
För att praktisera på New York Magazine.

11. Jenny Cleveson, 7000 (ej utnyttjat stipendiet)
För att undersöka identitetsfrågor hos unga samer.

12. Margareta Edling, 9000
För att besöka världskongressen om hälsa och säkerhet i arbetslivet, i Istanbul.

13. Gun Ekroth, 15000 (ej utnyttjat)
För att delta novellseminariet Small Wonder i England.

14. Anna Alexandersson, 15000 (ej utnyttjat)
För att på Hachette Filipachi och The Times i London studera digital publicering.

15. Eva af Geijerstam, 10000
För att besöka filmfestivaler i Alger och Paris.

16. Magnus Gustavsson, 20000 (ej utnyttjat)
För att studera gulfstaternas finansiella marknader.

17. Pia Huss, 15000
För att delta i Assitejs världskongress i Malmö/Köpenhamn.

18. Rickard Jakbo, 8000
För att besöka europeiska sociologers kongress i Genève.

19. Christina Larsson, 12000 (ej utnyttjat)
För att gå en kurs i kreativt skrivande i New York.

20. Inger Lavesson Ibánez, 4000
För att besöka Chelsea Flower Show i London.

21. Charlotta Lindell, 19000
För att i England studera musikens roll i litteraturen.

22. Erik Palm, 17000
För att delta konferens för undersökande journalistik i Florida.o

23. Jon Pelling, 18000
För att gå kurs i videojournalistik i London.

24. Magnus Sundberg, 25000
För att delta i Magnumfotografen AlexWebbs worskhop i Barcelona.

25. Jenny Teleman (pdf sid 2), 25000
För att besöka Theatertreffen i Berlin.

26. Lars Westin, 20000
För att studera Jazz-radio i Danmark och USA.

27. Eva Brenckert, 30000
För att studera kora-traditionen i Senegal.

28. Tove Leffler , 4000
För en studie om kvinnliga svenska journalister under 1920- och 30-talen.

29. Elisabeth Åsbrink, 10000
För att jämföra dagens ensamkommande flyktingbarn med andra världskrigets.

30. Margareta Flygt, 10000
För att besöka Theatertreffen i Berlin.

31. Georg Cederskog, 15000
För att studera kvalificerad dagspressjournalistik i London.

32. Negar Josephi, 20000
För att studera pressfriheten i Libanon.

33. Thomas Gustafsson, 20000
För att studera litteraturvetenskap i Madrid och Mexico.

34. Birgitta Forsell, 10000 (ej utnyttjat)
För att göra studiebesök på ett cancersjukhus i New York.

35. Anders Orrenius, 15000
För studiebesök på redaktioner i Belgrad.

36. Lars-Erik Taubert, 5000
För att besöka BBC Trust i England.

37. Veronica Lilja, 23000
För att studera digital journalistik på Poynter Institute, i Florida.

38. Åsa Freij-Söderberg, 8000
För studier i existentiella frågor.

39. Susan Gotensparre, 20000 (ej utnyttjat)
För att delta i personlig säkerhetsutbildning i Storbritannien.

40. Ellen Forsström, 3000
För att studera engelsk trädgårdskultur i Sverige.

41. Annika Boltegård, 10000
För att undersöka hur el från förnyelsebara källor kan lagras.

42. Torbjörn Selander, 40000
För att bla studera miljöpåverkan vid ett kraftverksbygge i södra Etiopien.

43. Anders Edgren, 33000
För att studera bengali.

44. Nana Håkansson, 15000
För att studera rumänska.

45. Malin Mendel-Westberg, 27000
För att studera hindi.

46. Fredrik Svenningsson, 15000
För att studera ryska.

Sida-stipendiater år 2011:
Ingela Bendt, 15 000 kr, för att besöka Femina Health information Project i Tanzania
Jonas Cullberg, 12 000 kr, för att studera avfallsfrågor i Ghana.
Mats Engström, 29 000 kr, för att studera kemikaliekontroll i Kina.
Shora Esmailian, 30 000 kr, för att undersöka klimatflyktingars villkor i Pakistan, Egypten och Syrien.
Urban Hamid, 30 000 kr, för att studera dari i Afghanistan.
Ann Jornéus-Tenfält, 25 000 kr, för att studera hur en icke-kommersiell radiostation verkar i västra Uganda.
Henrik Jönsson, 30 000 kr, för att delta i en miljökurs i delstaten Acre i Brasilien. (ej utnyttjat)
Andreas Karlsson, 22 500 kr, för att studera opinionsbildning kring ett motorvägsprojekt i Tanzania.
Jesper Lindau, 15 000 kr, för studieresor i Marocko och Västsahara.
Kristina Lindqvist, 15 000 kr, för att studera effekterna av liberalisering av Colombias abortlagstiftning.
Jenny Nordberg, 30 000 kr, för att studera fenomenet ”bachaposh” och kvinnors situation i Afghanistan.
Åsa Nyquist Brandt, 25 500 kr, för att studera TBC-frågor i Indien.
Nils Resare, 27 000 kr, för att studera illegal exploatering av naturresurser i Kongo.
Nanuschka Yeaman, 30 000 kr, för att studera musikaliskt nytänkande i Angola, Sydafrika, Kenya och Ghana.
Tor Billgren, 15 000 kr, för att studera situationen för homosexuella i Sydafrika och Zimbabwe.
Bitti Ingemansson, 27 000 kr, för att undersöka hur Svenska hjälporganisationer arbetar i Zimbabwe.
Ann Persson, 29 000 kr, för att studera villkoren för män som tvångsutvisas från Frankrike till Mali.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.