”Den svenska yttrandefriheten i kris”

Av: Ola Henriksson 1 oktober 2011

Två svenska journalister, Martin Schibbye och Johan Persson, har fängslats under ett reportageuppdrag i Etiopien och anklagas för terrorbrott. Utrikesminister Carl Bildt har kommenterat deras fängslande med orden ”det här är ju ett område vi har avrått från att resa till, för det är ett farligt område”. Det är svårt att förstå på annat sätt än att han antyder att de två reportrarna har sig själva att skylla.

Det har påståtts att Schibbye och Persson är oansvariga äventyrare. Det är inte sant. De är seriösa journalister, med uppdrag från bland annat tidskriften Filter.

De har kritiserats för att de har rest i Ogadenprovinsen, ”inbäddade” hos gerillan. Det har bekräftats från flera håll att det är enda sättet att besöka området. Deras ärende var att undersöka övergrepp från den etiopiska regimen och kopplingarna till utvinnandet av olja, då också Lundin Petroleums verksamhet – vilket är en fråga av stor vikt för Sverige, svenska politiker och svensk allmänhet.

Vad kan man då göra? Till att börja med konstatera att fängslandet av de två svenska journalisterna passar in i ett större mönster, där det blivit avsevärt farligare att verka som journalist världen över. Den utvecklingen är ett hot mot den nyhetsförmedling demokratiska samhällen behöver för att kunna fatta rätt beslut. Hoten mot dem som tar på sig uppdraget att förse oss med kunskap riktas till sist mot demokratin själv. Det betyder att inte minst Sverige behöver satsa mer på att försvara den oberoende nyhetsförmedlingen och tryckfriheten. Det är en hållning man formulerat i regeringsförklaringar och andra styrdokument. Men man måste visa att man klarar av att försvara svenska journalister om sådana utfästelser ska vara trovärdiga.

Vi kräver att regeringen ger fallet högsta politiska prioritet och att det inte behandlas som vilken konsulär fråga som helst. Vi begär att utrikesminister Carl Bildt med större tydlighet redogör vad som görs gör för att få de båda journalisterna frisläppta.

Vi kräver att frågan tas upp på internationell nivå. Inte minst EU:s olika organ måste visa att man menar allvar med att försvara en öppen nyhetsförmedling.

Det räcker inte heller att ställa krav på våra politiker. Vi uppmanar alla ansvarskännande publicister att engagera sig i frågan, delta i insamlingen för rättshjälp och försvara yttrandefriheten.

Om två svenska reportrar inte kan göra reportage i ett annat land utan att anklagas för terrorism och hotas av långa fängelsestraff – utan att Sveriges ledning och opinionsbildare reagerar mycket skarpt – då är den svenska yttrandefriheten i kris.

Jesper Bengtsson, ordförande svenska Reportrar utan gränser
Ulrika Knutson, ordförande Publicistklubben
Ola Larsmo, ordförande svenska PEN
Jonas Nordling, ordförande Svenska Journalistförbundet

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.