Föreslå ny PK-ordförande

Av: Ola Henriksson 8 november 2011
I april nästa år ska PK:s årsmöte välja ny ordförande. Då slutar Ulrika Knutson efter fyra år. PK:s ordförande företräder klubben och medlemmarna internt och utåt, framför allt genom debatterna och deltagande i den aktuella pressetiska diskussionen. PK:s viktigaste uppgift är ju att slå vakt om tryckfriheten och yttrandefriheten.
Enligt stadgarna ska PK:s valnämnd lägga fram förslag på ordförande och styrelse till årsmötet senast den 15 februari. Valnämnden vill bredda underlaget till sitt förslag till årsmötet så mycket som möjligt. Om du som medlem vill vara med och föreslå namn på den kandidat som valnämnden ska föreslå, kan du från och med nu maila ditt förslag till valnämndens ordförande. Valnämnden kommer sedan att sammanträda fram till en slutlig rekommendation till årsmötet före den 15 februari.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.