Hur ska framtidens pressetiska system se ut?

Av: Administratör 27 maj 2013

Är det dags för en gemensam Medieombudsman?

Hur ska det självsanerande pressetiska systemet se ut i framtiden?

Publicistklubbens styrelseledamot Nils Funcke har på uppdrag av Utgivarna gjort en ”skiss till en vidgad och stärkt prövning som nu är ute på remiss. Utredningen kan du ladda ned för att läsa i sin helhet nedan – och så här skriver Funcke själv om utredningen:

”Mediekartan ritas om. Företag läggs ned eller köps upp, tidningshus blir mediehus och sänder tv, radion publicerar bilder och startar debattsidor.

Pressetikens grunder med krav på en journalistik som kännetecknas av saklighet och allsidighet samt respektera enskilda må bestå men dess omfattning, organisation och finansiering har inte hängt med. Görs inget kommer systemets trovärdighet och kanske hela existens att hotas. Det skulle i sin tur öppna för lagstiftaren att än hårdare än i dag i lag reglerna mediernas möjligheter att rapporter och granska.

För att undvika en sådan utveckling och för att stärka självsaneringen fick jag i uppdrag av föreningen Utgivarna att ta fram ett förslag till ett stärkt och vidgat system.

Utvidgningen består i att självsaneringen, prövningen av publiceringar, ska omfatta alla mediers alla publiceringar. Som det är i dag publiceras vissa av public serviceföretagens och TV 4 inslag av Granskningsnämnden medan företagens webbpubliceringar inte prövas av någon oberoende instans överhuvudtaget.

Systemet har i dag en för löst sammansatt organisation. Utredningen föreslår att Mediernas förvaltningsorgan inrättas med stadgar för att driva systemet. På detta organ kommer det också att ligga att se till att systemet som i dag har stora ekonomiska bekymmer ska ges en god finansiell bas.

Utredningen har också sett över själv de pressetiska reglerna och föreslår en försiktig bearbetning av dem. Bland annat ska det vara möjligt för alla att anmäla publiceringar som man anser strider mot god publicistisk sed.

Utredningen är nu ute på remiss hos medierna och ett antal myndigheter. Publicistklubben som förvaltat reglerna i 100 kommer självfallet att lämna ett yttrande och uppmanar alla som är intresserade, berörda eller känner sig engagerade att göra det samma. Vi publicerar utredningen nedan. Svaren ska vara inne senaste 15 juni och ställas till Utgivarna.”

Här kan du ladda ned hela utredningen.

Synpunkter kan du lämna i kommentarsfältet eller i ett mejl till Publicistklubbens styrelseledamot Björn Häger – bjorn.hager /at/ gmail.com. Han kommer sammanställa PK:s synpunkter.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.