Kallelse till PK Södras årsmöte 26 mars 2020 - OBS FRAMFLYTTAT

Av: PK Södra 26 februari 2020

Med anledning av Covid-19-situationen har styrelsen fattat beslutet att skjuta fram det sedan tidigare aviserade årsmötet. Det nya årsmötesdatumet är den 8/10 kl. 18:00 på Inkonst.

-------------------------------------

Nu är det åter dags för årsmöte i föreningen Publicistklubben Södra. Årsredovisning och bokslut ska avhandlas och en styrelse för verksamhetsåret 2020-21 väljas.

När: OBS FRAMFLYTTAT TILL SLUTET AV APRIL

Var: På Inkonst i Malmö, Bergsgatan 29. Baren håller öppet för förfriskningar.

För vem: Alla är välkomna, men endast medlemmar i Publicistklubben har rösträtt på årsmötet.

Kvällen kommer att bestå av årsmötet, årsmötestalare samt utfrågning av mottagaren av PK Södras stipendium 2020.

Bokslut och verksamhetsberättelse mejlas till alla medlemmarna senast tre (3) dagar före årsmötet.

Motioner ska skickas till sekreterare maria.rydhagen@expressen.se senast 14 dagar före årsmötet (dvs 12 mars).

Övrigt: Annat förslag än valnämndens skall senast en vecka före årsmötet ha tillställts sekreteraren, som omgående ska bekantgöra det.

Stadgar kan läsas på Publicistklubbens hemsida.

VALNÄMNDENS FÖRSLAG TILL STYRELSE PK SÖDRA 2020-21

Ordförande: Csaba Bene Perlenberg (omval)

Skattmästare/kassör: Birgitta Piper (omval)

Ledamot: Esfar Ahmad (omval)

Ledamot: Maria Rydhagen (omval)

Ledamot: Matias Rankinen (omval)

Ledamot: Erik Tjernström (omval)

Ledamot: Nellie Erberth (omval)

Ledamot: Heidi Avellan (nyval)

Ledamot: Tom Wall (nyval)

Ledamot: Dahlia Naji (nyval)

Suppleant: Anders Nilsson (omval)

Suppleant: Petter Larsson (omval)

Suppleant: Elisaveta Gräsbeck (nyval)

Suppleant: Kenneth Sundin (nyval)

Valnämnden 2020 har bestått av Per Lärka, Revend Sexo, och
Kristina Olsson (sammankallande).

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.