Manifestation för Dawit Isaak och Gui Minhai

Av: PK Stockholm 27 oktober 2022

Flera organisationer har krävt en utredning kring Sveriges agerande för att få de två fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Tisdag 1/11 hålls en manifestation för att uppmärksamma detta.

I juni 2021 tillsattes en granskningskommission med uppdrag att granska regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.

Granskningskommissionens arbete är nu slutfört och den kommer att överlämna sin rapport till Utrikesdepartementet i morgon fredag.

För att uppmärksamma detta arrangeras en manifestation den 1 november, på Gustav Adolfs torg, klockan 15.00.

Vi vädjar till svenska politiker inom så väl regeringen som riksdagen att intensifiera arbetet med att få Gui Minhai och Dawit Isaak frigivna. Vi uppmanar även politikerna att ge sitt stöd till detta arbete genom att närvara vid manifestationen. Dawit Isaaks familj kommer även finnas på plats.

Elisabeth Löfgren, stödkommittén för Dawit Isaak, inleder manifestationen.

Bland talarna:
Robert Aschberg, Publicistklubben
Tomas Backlund, SJF
Kurdo Baksi
Jesper Bengtsson, Svenska Pen
Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser
Victor Malm, Expressen
Grethe Rottböll, Författarförbundet
Maja Åberg, Amnesty

Var: Gustav Adolfs Torg, Stockholm

När: 1 november klockan 15–16

Stödkommittén för Dawit Isaak arrangerar.
För frågor, vänligen kontakta Elisabeth Löfgren, ordförande i stödkommittén
0705- 26 70 35
lofgrenelisabeth@gmail.com

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.