PK Västra: Årsmöte i Göteborg 12/4

Av: PK Västra 16 mars 2021

PK Västra håller årsmöte på Göteborgs Litteraturhus måndag 12 april 2021, med start klockan 18.00.

På grund av covid -19 kommer vi att hålla årsmötet endast digitalt, utan deltagare på plats. Livesändningen går via Facebook men kan ses även av medlemmar som inte Facebook, genom streaminglänken som mejlas ut före mötet.

På agendan: Val av styrelse för verksamhetsåret 2021/2022 samt genomgång av bokslut.

Motioner ska skickas till publicistklubbenvastra@gmail.com senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga senast måndag 29 mars.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE PK VÄSTRA 2021–22

Ordförande: Lena Kvist (omval)

Kassaförvaltare: Maria Domellöf-Wik (omval)

Ledamot: Lasse Edfast (omval)

Ledamot: Karwan Faraj (omval)

Ledamot: Hanna Grahn (omval)

Ledamot: Victoria Greve (omval)

Ledamot: Lars Näslund (omval)

Ledamot: Bo Sjökvist (omval)

Ledamot: Cornelia Smedberg (tidigare adjungerad)

Ledamot: Ulrika Tengby Holm (omval)

Ledamot: Petter Trens (omval)

PK Västras representant i Hiertanämnden: Åke Lundgren

Valnämnden har bestått av Malin Claussen, Fanny Wijk och Aldijana Talic.

Annat förslag till styrelse än valnämndens skall senast en vecka före årsmötet skickas till publicistklubbenvastra@gmail.com, med kopia till nuvarande sekreterare Mattias Hagberg: mattias.hagberg@textverk.se

Ekonomirapport och övriga handlingar skickas ut med påminnelsen, minst två veckor före mötet.

Kommentarer eller frågor skickas till publicistklubbenvastra@gmail.com

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.