Rapport från PK Stockholm 2014

Av: Björn Häger 19 april 2015

Året har dominerats av frågor kring yttrandefrihetens pris, inte minst efter mordet på korrespondenten Nils Horner. Återkommande frågor är hot och trakasserier mot journalister. Tidningskrisen, digitaliseringen och omvandlingen av mediebranschen är också frågor som återkommer.

Under året har Publicistklubben deltagit i ett arbete tillsammans med Utgivarna och Journalistförbundet som syftat till att ta fram ett förslag om ett nytt, utvidgat självreglerande pressetiskt system anpassat till en tid med nya medieformer där Allmänhetens Pressombudsman, PO, blir Allmänhetens Medieombudsman, MO, och Pressens Opinionsnämnd, PON, blir Mediernas Etiska Nämnd, MEN. Syftet är att presentera ett förslag till lagändring som öppnar för en samlad etisk instans för alla medieformer.

Inom PK-Stockholm har vi undersökt byte av lokal för debatterna, men funnit att vi tills vidare blir kvar i Kulturhusets Café Panorama.

Vi har också sett över vår placeringspolicy för de fondmedel Publicistklubben förvaltar med sikte på bästa och säkraste avkastning.

På vår debattscen har hot mot journalister återkommit flera gånger. Efter attentatet mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris har vi tagit upp frågor om säkerhet på redaktioner och polisens och rättssamhällets ansvar för att skydda hotade journalister.

Efter riksdagsvalet ordnades även en traditionell eftervalsdebatt, denna gång med både partiledare och journalister i panelen.

Företrädare för PK Stockholms styrelse har deltagit i ett antal offentliga sammanhang och opinionsbildat i frågor som yttrandefrihet och pressetik, liksom medieutveckling och granskande journalistik. Vi deltar i arbetet för att försöka få Dawit Isaak fri.

PK Stockholm har under 2014 ordnat följande debatter/seminarier:

 

10 januari 2014. Hotet mot journalistiken

Debatt: Hoten mot journalister har ökat alarmerande i Sverige.??Hur påverkar detta journalisterna och journalistiken?

I panelen:??Charlotta Friborg, Östgöta Correspondenten?Åsa Linderborg, Aftonbladet?Thomas Mattsson, Expressen?Peter Wolodarski, Dagens Nyheter

Samtalsledare: Stina Dabrowski, PK-ordförande

 

17 feb 2014. Bluffen som arbetsmetod och ny fittstimsdebatt

Intervju: Fittstimmet 2.0 — varför blev det ett sånt himla liv? Belinda Olsson intervjuas om sin tv-serie om feminismen.

Debatt: Bluffen som arbetsmetod. Spela in med dold kamera och mikrofon, wallraffa, ljuga, köpa vapen — de kontroversiella journalistiska metoderna för att få fram ”sanningen” växer. Helgar ändamålet medlen? Vad händer med förtroendet för journalisterna?

I panelen:??Dan Josefsson, journalist och författare?Cajsa Lindholm, psykoterapeut? ?Suzanne Osten, dramatiker och regissör?Ola Sigvardsson, PO

Samtalsledare: Stina Dabrowski, PK-ordförande

 

17 mars 2014. Konsten att vara opartisk

Intervju: Sveriges Radios vd Cilla Benkö samtalar med Stina Dabrowski om mordet på Nils Horner och konsekvenserna för framtiden.

Debatt: Konsten att vara opartisk. Soran Ismail tog time out. Stefan Jarls film stoppades. Valet närmar sig och public service är i blåsväder när opartiskheten sätts på prov. Går det att stå upp för människors lika värde utan att vara partisk?

I panelen under debatten:?Alexandra Pascalidou, författare och journalist?Mats Svegfors, fd vd, Sveriges radio?Natalia Kazmierska, journalist?Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap

Samtalsledare: Stina Dabrowski, PK-ordförande

 

7 april 2014. Penisvinden och kvinnokampen

Debatt: Det går en penisvind genom rutan och på Aftonbladet, som ryar högst om att det saknas kvinnor i bolagsstyrelser är en av tio i styrelserummet en kvinna.??Janne Josefsson tjänar 400 000 kr mer än sin kvinnliga kollega och kvinnliga programledare kallas fnissiga tonåringar i recensioner. Hur långt har vi kommit sen Bangs dagar?

I panelen:?Jenny Strömstedt, TV4?Erik Hörstadius, frilansjournalist?Fredrik Virtanen, Aftonbladet?Camilla Wagner, journalist och konsult

Debattledare: Stina Dabrowski, ordförande i PK

 

12 maj 2014 PK:s seminarium om yttrandefrihetens pris, till Nils Horners minne

 

Seminarier anordnades av Publicistklubben till minne av Nils Horner. Temat var hoten mot yttrandefriheten.

 

Intervju: Magnus Falkehed DN:s korrespondent i Paris intervjuas av Publicistklubbens programsekreterare Clas Barkman.

 

Paneldiskussion: Vem ska rapportera från krigshärdarna?

Magnus Falkehed, DN.

Carsten Jensen, författare och journalist

Martin Schibbye, utrikesreporter och författare, frilans

Moderator: Mustafa Can, PK

 

Publicistklubbens stora pris delas ut. Nils Horners syster Ingrid Horner intervjuas av Björn Häger, pk-ordförande

 

Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne delas ut till Abdulahi Hussein som intervjuas av Stina Dabrowski

 

Paneldiskussion: Att inte låta sig tystas av hoten. Vad kan göras konkret?

Caroline Krook, biskop emerita

Jenny Alversjö TV4

Anna-Klara Bratt, Feministiskt perspektiv

Gustaf Wiklander, Institutet för juridik och internat

Moderator: Björn Häger, ordförande Publicistklubben

 

Intervju: Glöm inte Dawit Isaak. Vad kan göras konkret? Varför fungerar inte den tysta diplomatin?

Niclas Kjellström-Matseke och Kurdo Baksi intervjuas av Björn Häger

 

23 oktober 2014 Publicistklubbens eftervalsdebatt

 

Debatt: Aldrig har så många politiker haft så många debatter och utfrågningar att delta i, så många dagar före ett val.??Vilka blev vinnare och förlorare i årets valbevakning? Vilken betydelse hade granskningar och avslöjanden? Sattes agendan av medierna eller politikerna? Hur inverkar den förändrade bevakningen, till exempel kvällstidningarnas egna tevedebatter? Vilken betydelse hade sociala medier?

Partiledarpanel:?Annie Lööf (C)?Mattias Karlsson (ersätter Jimmie Åkesson SD)?Jonas Sjöstedt (V)?Göran Hägglund (KD)

Journalistpanel:?Anna Hedenmo, SVT?Fredrik Sjöshult, Expressen?Ewa Stenberg, DN

Samtalsledare: Björn Häger, pk-ordförande

 

8 december 2014. Digitalt först, enda vägen? Klickad eller kickad?

 

Intervju: Guldpennan delas ut till Erik Blix, som intervjuas av Björn Häger.

 

Debatt 1: Hur påverkar klickjakten den traditionella journalistiken?

Medverkande: Jack Werner, Metro, Henrik Eriksson, Nyheter 24, Cecilia Djurberg, Medieormen/SR. Moderator: Viktor Barth-Kron, PK:s styrelse.

 

Debatt 2: Är papperstidningen dömd att dö? Och i så fall, när?

Medverkande: Alice Bah-Kuhnke, kulturminister, Thomas Peterssohn, VD Mittmedia, Helena Giertta, chefredaktör Journalisten, Gunnar Nygren, professor Södertörns högskola.

Moderatorer: Sakine Madon, PK:s styrelse och Björn Häger, PK-ordförande.

 

 

Detta sammanfattar debatterna 2014, men det som inledde 2015 kan också nämnas.

 

26 jan. 2015. Terrorhotet mot journalister. Hur långt får satiren gå?

 

Debatt 1. Hur allvarligt är terrorhotet mot journalister? Kan det hända här? Är islamister det största hotet? Hur ser hoten ut? Hur kan redaktionerna skydda sig? Vad kan polisen göra? Hur nära kan polisen och medierna samarbeta?

I panelen:?Dan Eliasson, ny rikspolischef?Anders Thornberg, Säpochef?Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen?Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna

Moderator: Björn Häger, pk-ordförande

 

Debatt 2. Hur långt ska satiren få gå? Vilka hänsyn bör man ta till om religiösa grupper känner sig kränka när man skämtar? Är det en solidaritetshandling eller en spekulativ förolämpning att publicera Charlie Hebdos teckningar?

I panelen: ?Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen?Åsa Linderborg, kulturchef och Johannes Klenell, redaktör Galago?(reservation för ändringar)

Moderator: Sakine Madon, pk:s styrelse

 

Debatterna har varit välbesökta och webbsändningarna har följts av många. Uppmärksamhet har det också blivit kring flera av debatterna, särskilt eftervalsdebatten och den om tidningskrisen där kulturminister Alice Bah-Kuhnke medverkade.

 

Valet påverkade höstens debattplanering. Och det blev av olika skäl inte möjligt att arrangera lika många debatter som en ”normal” höst. Den ursprungligt planerade eftervalsdebatten fick ställas in eftersom partiledarna inte kunde medverka vid det ursprungligen planerade datumet. Efter mycket tråcklande hittade vi ett datum då flera av partiledarna kunde delta. Men det betydde att det blev en färre ”ordinarie” pk-debatt.

Det balanserades delvis genom att vi ordna en dubbel debatt i december.

Vi ser fram emot ett aktivt 2015, med många angelägna ämnen att diskutera.

Björn Häger, ordförande PK-Stockholm

 

Styrelse för PK Stockholm vald vid årsmötet 7 april 2014

 

Ordförande: Björn Häger frilans

Sekreterare: Maggie Strömberg, Fokus

Skattmästare: Nils Funcke, frilans

Programsekreterare: Clas Barkman, DN

Biträdande programsekreterare: Sakine Madon, Norran

Webbansvarig: Fredrik Sjöshult, Expressen

Biträdande webbansvarig: Viktor Barth-Kron, DN

Klubbmästare: Susanna Baltscheffsky, NyTeknik

Fondförvaltare: Erik Wahlin, Affärsvärlden

Ledamöter; Ginna Lindberg, SR och Mari Forssblad, SVT

 

Revisorer

Christer Hillbom, frilans?Pia Gripenberg, DN

Thomas Michélsen, frilans (suppleant)

 

Valnämnden

Karin Olsson

Kerstin Brunnberg

Olle Zachrison

Karin Eriksson

Karsten Thurfjell

 

 

 

 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.