Årsrapport PK-Stockholm 2015

Av: Björn Häger 11 april 2016

Publicistklubbens verksamhet har, som tidigare, dominerats av de möten med debatter, föreläsningar och samtal vi ordnat i aktuella frågor.

Händelser och politiska skeenden, liksom trender i mediernas värld, har under året har präglat diskussionerna. Året 2015 inleddes med en kväll där vi först diskuterade hotbilden mot journalister, och sedan hur långt satiren får gå, med anledning av attentatet mot Charlie Hebdo.

Terrorhot återkom som diskussionsämne i slutet av året sedan Säpo höjt klassningen av säkerhetshotet och medierna i Sverige publicerat namn och bild på en misstänkt terrorist i Boliden. Något som snabbt visade sig vara fel.

Vi har diskuterat etiska hänsyn i brottsbevakning, åsiktsjournalistikens frammarsch, framtiden för public service och mediernas roll i historien om Thomas Quick.

Vi lät journaliststudenter leda en debatt om hur anpassad journalistutbildningen är för dagens arbetsmarknad.

Vi har diskuterat bevakning av miljö- och klimatfrågor. Professor Hans Rosling höll en uppmärksammad föreläsning om mediernas och allmänhetens syn på omvärlden.

Mediernas bevakning av framförallt flyktinginvandringen har också varit ett ämne som återkommit på flera sätt.

År 2016 inleddes med en välbesökt och uppmärksammad debatt om detta och om synen på konsekvensneutraliteten förr och nu.

Under 2016 har vi även diskuterat hur algoritmer och robotar kan styra nyhetsvärdering och rapportering.

Vi har under 2015 även utökat PK-Stockholms verksamhet med ett pub-quiz på restaurang Cospmopolite vid Hornstull, där mingel och frågesport mixats med en föreläsning i ett aktuellt ämne. Två pk-quiz, ledda av Pk:s Yasmine el Rafie, ordnades under hösten.

Inbjudna gästberättare till det första quizet var Martin Schori, nyhetschef på nystartade KIT, och Carl Fridh Kleberg, reporter på Expressens satsning Geo, som berättade om utmaningarna med att skapa journalistik för en ny nyhetslogik.

Vid nästa quiz var den inbjudna gästen Martin Edström, flitigt anlitad av såväl National Geographic som Blank Spot Project, och vinnare av fotopriset International Photography Awards för sitt 360 gradersreportage om grottan Son Doong. Han berättade bland annat om hur fotoreportage blir till en virtual reality-simulator.

Ett pk-quiz har också hållits under våren 2016. Gäst var då Emmy Jokinen, nyhetsgrafiker och animatör på P3 nyheter, som berättade hur man ska tänka steg för steg när man gör journalistik i bilder.

 

Under 2016 fyller TF 250 år. Och inför detta har Pk-Stockholms styrelse diskuterat och förberett olika debatter, kulturevenemang och festarrangemang med anknytning till detta.

Publicistklubben är en av huvudmännen i Pressens Samarbetsnämnd. Och i den rollen har föreningen fortsatt verka i frågor som rör det pressetiska systemet, bland annat som ordförande i Samarbetsnämnden.

Under året har Publicistklubben dessutom fortsatt att tillsammans med Utgivarna och Journalistförbundet arbeta för att det ska skapas ett nytt, utvidgat självreglerande pressetiskt system anpassat till en tid med nya medieformer. Syftet är att verka för ett förslag till lagändring som öppnar för en samlad etisk instans i ny form.

Företrädare för PK Stockholms styrelse har fortsatt delta i ett antal offentliga sammanhang och opinionsbildat i frågor som yttrandefrihet och pressetik, liksom medieutveckling och granskande journalistik.

Under året har vi även sett över rutiner och utformning av Publicistklubbens webb som kommer att få en ny mer överskådlig form under våren 2016.

Vi har även en återkommande diskussion om hur vi förvaltar föreningens och Hiertanämndens fondmedel. Avkastningen går till de stipendier som årligen fördelas av Hiertanämnden.

Höst- och vårmöten med Publicistklubbens övriga kretsar har hållits där gemensamma frågor diskuterats och beslut fattats om mottagare av Pk:s priser.

Publicistklubbens Stockholmskrets hade vid årsskiftet 2.791 medlemmar. För hela Sverige var antalet medlemmar 4.371. Antalet har minskat något för samtliga kretsar under året. Vid förra årsskiftet var medlemsantalet 4.746 för hela Sverige och 2.937 för Stockholmskretsen.

Detta gör att vi lagt ökad tonvikt för att skapa aktiviter som betonar värdet av medlemskap i Publicistklubben, ett arbete som kommer att intensifieras under 2016.

 

Björn Häger, ordförande

 

PK Stockholm har under 2015 (och början av 2016) ordnat följande debatter/seminarier:

2015

26 januari 2015 – Vem vågar vara Charlie?

Efter attentatet mot Charlie Hebdo i Paris demonstrerade miljoner människor under parollen Je suis Charlie. Samtidigt ökade oron för nya angrepp på redaktioner. Svenska medieföreträdare träffade ministrar och polischefer i frågan. Detta diskuterades i en särskild panel med:

Dan Eliasson, ny rikspolischef

Anders Thornberg, Säpochef

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna

Detta följdes upp med en debatt om hur långt satiren får gå, modererad av PK:s Sakine Madon. Vilka hänsyn bör man ta till om religiösa grupper känner sig kränka när man skämtar? Är det en solidaritetshandling eller en spekulativ förolämpning att publicera Charlie Hebdos teckningar? I panelen:

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen

Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet

Johannes Klenell, redaktör Galago

 

2 mars 2015 – Public service – vad får det kosta? Och för vilka görs programmen?

I panelen:

Hanna Stjärne, vd SVT

Cilla Benkö, vd SR

Leif Pagrotsky (S), fd kulturminister

Mats Johansson (M), kolumnist SvD och Medievärlden, samt ledamot av Ägarstiftelsen för public service, fd riksdagsledamot m.m

Kvällen inleddes med att Allmänhetens pressombudsman, Ola Sigvardsson intevjuades. Varför slår PO-anmälningarna rekord? Vad blir sämre? Bättre? När ska Pressombudsmannen bli Medieombudsman?

 

23 mars 2015 – Vem vill utbilda sig till journalist?

Utbildar journalistutbildningarna för framtidens arbetsmarknad?

I panelen:

Fredric Karén, chefredaktör SvD

Åsa Lundegård, chefredaktör Amelia

Sakari Pitkänen, tidigare chefredaktör Metro

Gunilla Hultén, studierektor JMK

Jack Werner, krönikör

Debatten leddes av JMK-studenterna Alva Snis Sigtryggsson och Hampus Furubacke, samt PK:s Clas Barkman.

 

Kvällen inleddes med att Hans-Gunnar Axberger, ordförande i den senaste pressutredningen, intervjuades av PK:s Yasmine el Rafie. Axberger har skrivit en bok om vad som han anser gick fel med utredningen och som var skälet till att han reserverade sig mot slutrapporten.

 

27 april 2015 – Åsikter säljer!

Opinionsjournalistiken upplever en ny storhetstid och det satsas på tyckartexter som aldrig förr. Bra för demokratin och debatten. Och ett billigt sätt att locka trafik via sociala medier. Men vad händer när tyckandet exploderar? Och varför ska SVT satsa på en sajt med provokativa tyckare? I panelen:

Po Tidholm, författare och journalist

Eric Rosén, chefredaktör Politism.se

Clara Mannheimer, programbeställare för kultur och evenemang på SVT

Erik Helmerson, ledarskribent DN

Yasmine El Rafie, utvecklingsredaktör för sociala medier på SR

 

Kvällen inleddes med årsmöte och utdelning av Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne. Det utdelades till Khadija Ismayilova, som avslöjat korruption på högsta nivå i Azerbajdzjan där hon sitter fängslad. Ginna Lindberg, pk:s styrelse intervjuade Fredrik Laurin om pristagaren.

 

25 maj 2015 – ”När Lambertz tystnar”: Om mediernas bevakning av fallet Thomas Quick och om det så kallade ”Quicklaget”

Det så kallade ”Quicklaget”, med justitierådet Göran Lambetz och överåklagare Christer van der Kwast i spetsen, publicerade under våren böcker och debattartiklar med budskapet att medierna piskat upp en vilseledande storm kring fallet Thomas Quick. Samtidigt avslöjades nya fakta som ytterligare motsade deras argumentation. Är det dags att göra bokslut i fallet Quick nu, och sätta punkt efter över tiotusen artiklar och ett tiotal böcker och dokumentärer?

Detta diskuterades med:

Stefan Lisinski, rättsreporter DN

Lars-Olof Lampers, innehållsansvarig för SVT:s Veckans brott

Bo Göran Bodin, reporter SR Ekot

Kristina Hultman, journalist och medlem i ”Quicklaget”/ Öjegruppen

Inför paneldebatten intervjuades Gubb Jan Stigson, journalist vid Dala Demokraten.

 

Kvällen inleddes med att Publicistklubbens Stora Pris delades ut till Nils Hanson, Uppdrag granskning. Han intervjuades av Christina Jutterström, från PKs styrelse.

 

27 augusti – PK-quz. Aw, quiz och föredrag.

Martin Schori, nyhetschef på nystartade KIT, och Carl Fridh Kleberg, reporter på Expressens satsning Geo, berättade om utmaningarna med att skapa journalistik för en ny nyhetslogik.

 

5 oktober 2015 – Hans Rosling: Vad vet journalister om omvärlden?

Hans Rosling, professor i global hälsa, höll en specialföreläsning för Publicistklubben, där han talade om den världsbild grundad på gammal statistik och föråldrad verklighetsuppfattningar som finns hos allmänhet och medier. Det följdes av ett samtal med Rosling om mediernas roll. I samtalet medverkade:

Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet.

Ulf Johansson, programchef riksnyheter på SVT.

 

9 november 2015 – Hänsyn i brottsbevakning/ Klimatet, vem bryr sig?

Den 9 november ordnade vi debatt i två skilda ämnen.

  1. Anhöriga och barn, vilka hänsyn ska vi ta i bevakningen av brott?

Skolattacken i Trollhättan. Mordet på Lisa Holm. Morden på Ikea i Västerås. Flera uppmärksammade mord väckte under hösten diskussioner om vad journalister kan, bör och inte bör göra i nyhetsbevakningen. Hur stor hänsyn ska vi ta i intervjuer med anhöriga? Ska de alls intervjuas direkt efter händelsen? Går det att intervjua tonåringar utan föräldrars godkännande? Hur stor hänsyn bör vi ta till den misstänktes familj vid namnpublicering? Hur mycket ska vi tänka efter? Hur nära kan vi gå i jakten på nyheter? Fram till grinden, in på tomten eller ända in till sjukhusrummet?

Detta diskuterades med:

Oisin Cantwell, kolumnist och rättsreporter, Aftonbladet

Anette Forsberg, som nyligen lagt fram en avhandling om att intervjua sörjande vid olyckor och brott

Ylva Mårtens, författare till boken ”Vad säger barnen, om ungas yttrandefrihet och barn i media” och f.d redaktör för P1-programmet Barnen

 

  1. Klimat och miljö. Vem bryr sig? Har miljöjournalistiken lämnat walk over?

Inför klimatmötet i Paris diskuterades vart mediernas miljöbevakning tagit vägen? I panelen:

Maria Wetterstrand, fd språkrör Miljöpartiet

Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute

Nina Wormbs, universitetslektor i teknikhistoria

Ulrika Björksten chef för SR vetenskapsredaktion

 

24 november 2015. AW, quizz och föredrag

Gästföreläsare var Martin Edström, flitigt anlitad av såväl National Geographic som Blank Spot Project, och han vann nyligen fotopriset International Photography Awards för sitt 360 gradersreportage om grottan Son Doong. Martin berättade om hur fotoreportaget blir till en virtual reality-simulator, och om reportaget ”Guld, gruvor och grävskopor för Blank Spot project”, som Carolina Jemsby och han har gjort.

 

7 december 2015 – ”Terrorsvensken i Boliden” – Hur blev det som det blev?

 

Säpo kallade till presskonferens, varnade för terrorhot och sa att man jagade en misstänkt terrorist. Medierna publicerade namn och bild på en 22-årig asylsökande i Boliden. Tills han gripits och misstankarna dragits tillbaka. Historien väckte många frågor – som vi diskuterade med:

Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef

Mats Löfving, chef för Nationella Operativa Avdelningen, Polisen

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen

Charlotta Friborg, chefredaktör UNT

Anne Ramberg, ordförande Advokatsamfundet

Nils Funcke, tryckfrihetsexpert, journalist/författare

 

Kvällen inleddes med att Publicistklubbens pris Guldpennan utdelades till utrikeskorrespondenten Anna-Lena Laurén. Hon intervjuades av Ginna Lindberg.

 

2016.

25 januari 2016 – Dags att skrota konsekvensneutraliteten?

Politikernas omsvängning i invandringspolitiken, liksom händelserna i Köln och Kungsträdgården väckte debatt om mediernas roll. Med förnyad intensitet diskuterades hur redaktionerna ska rapportera om invandring, etnicitet och Sverigedemokraterna.

Samtidigt mobiliserade de så kallade alternativmedierna. Där förmedlades en bild av hur etablerade journalister förföljt Sverigedemokraterna och mörkat ”sanningen” om invandringens problem. Ska medierna ta ett demokratiskt ansvar och aktivt motverka mörka krafters agenda? Eller är en helt neutral nyhetsrapportering är det enda möjliga? Det var utgångspunkten för debattkvällen.

Den inleddes med ett samtal med:

Erik Fichtelius, journalist/författare, tidigare bl.a chef för Ekot och Utbildningsradion och inrikesreporter på SVT.

Christina Jutterström, journalist, ledamot i Publicistklubbens styrelse, tidigare bl.a chef för DN, Expressen och SVT.

Därefter hölls en paneldebatt på temat: hur neutral bör en journalist vara? I panelen:

Lasse Granestrand, journalist/författare

Pontus Mattsson, politisk reporter, SVT.

Annika Hamrud, frilansjournalist

Daniel Poohl, chefredaktör Expo

Erik Helmerson, ledarskribent Dagens Nyheter

 

23 februari 2016 – pk-quiz, aw och föredrag

Emmy Jokinen, nyhetsgrafiker och animatör på P3 nyheter, berättade hur man kan få publiken att ta till sig även det komplexa och hur man ska tänka steg för steg när man gör journalistik i bilder.

 

7 mars 2016 – Roboten eller chefredaktören – vem är ansvarig utgivare för framtidens nyhetsvärdering?   

Intelligenta datorformler, eller algoritmer som de också kallas, har redan ersatt människor på många andra arbetsplatser där jobbet går ut på lösa förutbestämda arbetsuppgifter snabbt och exakt.

Är algoritmer också lösningen på lönsamhetsproblemet inom medievärlden? Vem har ansvaret för algoritmernas nyhetsvärdering? Vad händer med källkritik och etik när datorerna skriver sina texter själva? Det var några av frågorna som diskuterades under kvällen. I panelen:

Anna Loverus, digital strategist och distribution manager på KIT.

Ola Henriksson, utvecklingsredaktör SvD digitala medier.

Christian Gillinger, chef för sociala medier på Sveriges Radio

Helena Giertta, chefredaktör Journalisten.

 

Kvällen inleddes med att Olle Zachrison, ny chef för SR Ekot, intervjuades.

 

Styrelse i PK Stockholm har sedan årsmötet 2015 året varit: 

Ordförande: Björn Häger, frilans

Programsekreterare: Clas Barkman, Dagens Nyheter

Biträdande programsekreterare: Yasmine El Rafie, Sveriges Radio

Skattmästare: Nils Funcke, frilans

Webbredaktör: Martin Schori, Aftonbladet/Kit

Sekreterare: Anders Q Björkman, Svenska Dagbladet

Klubbmästare: Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik

Fondförvaltare: Erik Wahlin, Affärsvärlden

Ledamot (medlemsansvarig): Mari Forssblad, Sveriges Television

Ledamot (prisansvarig): Ginna Lindberg, Sveriges Radio

Ledamot: Christina Jutterström, frilans

 

Revisorer, PK-Stockholm:

Revisor: Christer Hillbom, frilans

Revisorsuppleant: Thomas Michélsen, frilans

Revisor: Agnetha Jönsson, Aktiespararna

 

PK Stockholms representanter i Hiertanämnden: 

Ordförande: Lars Ryding, frilans

Ledamot: Emma Boethius, Siren

Ledamot: Mikael Bondesson, Dagens Nyheter

Ledamot: Ulrika Fjällborg, Veckans Affärer

Ledamot: Rolf Porseryd, TV4

Ledamot: Marja Grill, SVT

Ledamot: Cecilia Djurberg, SR

Ledamot: Svante Lidén, Aftonbladet

 

Planer för det kommande året

År 2016 kommer vi att fortsätta ordna möten med debatter och diskussioner om aktuella publicistiska ämnen. Särskilda aktiviteter med anledning av att Tryckfrihetsförordningen firar 250 år kommer att ordnas. Under våren 2016 fokuserar vi särskilt på frågor som rör yttrandefrihet i Sverige och Europa. Arbetet mot ett utvecklat medieetiskt system kommer att fortsätta. Vi kommer i ökad utsträckning agera remissinstans i aktuella mediefrågor och fortsätta vårt opinionsbildande arbete. Vi diskuterar även olika sätt att i ökad utsträckning premiera medlemskap i Publicistklubben via exklusiva aktiviteter.

Björn Häger, ordförande