Verksamhetsberättelse till årsmötet 2017

Av: Björn Häger 21 april 2017

Verksamhetsberättelse till årsmötet 24 april 2017, Publicistklubben Stockholm

Här kan du se Publicistklubbens bokslut för år 2016:

Årsbokslut-PK-2016

Publicistklubbens verksamhet har, som tidigare, dominerats av de möten med debatter, föreläsningar och samtal vi ordnat i aktuella frågor.

Händelser och politiska skeenden, liksom trender i mediernas värld, har under året har självfallet påverkat diskussionerna. Året 2016 fyllde Tryckfrihetsförordningen 250 år. Och det har präglat mycket av året, vi har ordnat egna arrangemang på temat och deltagit i rader av sammanhang där tryckfriheten diskuterats. Det har också funnits med som relief när vi opinionsbildat kring frågor som rör yttrandefrihet och offentlighet. Frågor som rör pressfrihet och publicistik har även kommit upp på agendan på ett särskilt tydligt sätt under året som gått. Det har handlat om hur länder som Turkiet fängslat journalister och stängt redaktioner. Något som vi tagit upp i flera sammanhang, bland annat i en välbesökt debatt där utrikesminister Margot Wallström deltog. Presidentvalet i USA har också satt frågor som rör fejknyheter, faktaresistens och journalistförakt i blickfånget. Och det har återkommit i flera av våra debatter.

Från politiskt håll har det kommit flera utredningar som rör yttrandefriheten och mediernas villkor, bland annat den stora Medieutredningen, som vi kritiserat på flera punkter i offentliga uttalanden och remissvar. I debattartiklar och uttalanden har vi varnat för konsekvenserna av de förslag som kommit om ökad sekretess i den offentliga förvaltningen. Publicistklubben även i ett remissvar till regeringens utredning ”Integritet och straffskydd”, även kallad ”näthatsutredningen” pekat på de förslag vi anser är för långtgående och oprecisa. Vi har även lämnat in ett utförligt remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs s betänkade ”Ändrade mediegrundlagar”, SOU 2016:58.

Publicistklubben är en av huvudmännen i Pressens Samarbetsnämnd. Och i den rollen har föreningen fortsatt verka i frågor som rör det pressetiska systemet, bland annat som ordförande i nämnden. Vi har deltagit i en särskild grupp som diskuterat textreklam, native adevertising etc. Gruppen har ordnat flera seminarier i ämnet. Under året har Publicistklubben dessutom fortsatt att tillsammans med Utgivarna och Journalistförbundet arbeta för att det ska skapas ett nytt, utvidgat självreglerande pressetiskt system anpassat till en tid med nya medieformer. Syftet är att verka för ett förslag till lagändring som öppnar för en samlad etisk instans i ny form. Vi har föreslagit att Pressombudsmannen följer med i tiden och blir Medieombudsmannen.

Företrädare för PK Stockholms styrelse har fortsatt opinionsbilda i frågor som yttrandefrihet och pressetik, liksom medieutveckling och granskande journalistik.

Under året har vi gjort Publicistklubbens webb mer överskådlig och modern. Vi har även en återkommande diskussion om hur vi förvaltar föreningens och Hiertanämndens fondmedel. Avkastningen går till de stipendier som årligen fördelas av Hiertanämnden.

Pk-Sverige, det vill säga höst- och vårmöten med Publicistklubbens övriga kretsar, har hållits där gemensamma frågor diskuterats och beslut fattats om mottagare av Pk:s priser.

Publicistklubbens Stockholmskrets hade vid årsskiftet 2.980 medlemmar. För hela Sverige var antalet medlemmar 4.533. Antalet har ökat sedan förra årsskiftet. Då var medlemsantalet 4.371. för hela Sverige och 2.791 för Stockholmskretsen. Det är glädjande att se att siffrorna vänt uppåt efter att under flera år, liksom andra föreningar som organiserar journalister, ha minskat något. Vändningen kan hänga ihop med att vi under året gjort en särskild satsning på att vända trenden, bland annat genom särskilda aktiviteter för klubbens medlemmar. Under våren har vi även infört en särskild, lägre medlemsavgift för studenter och öppnat för att starta PK-Student, en särskild studentsektion av Publicistklubben. Vi har även sjösatt ett mentorsprogram för Publicistklubbens medlemmar.

 

Björn Häger, ordförande

 

PK Stockholm har under 2016 (och början av 2017) ordnat följande debatter/seminarier:

25 januari 2016 – Dags att skrota konsekvensneutraliteten?

Politikernas omsvängning i invandringspolitiken, liksom händelserna i Köln och Kungsträdgården väckte debatt om mediernas roll. Ska medierna aktivt motverka mörka krafters agenda? Eller är en helt neutral nyhetsrapportering är det enda möjliga? Det var utgångspunkten för debattkvällen. Den inleddes med ett samtal med: Erik Fichtelius, journalist/författare, tidigare bl.a chef för Ekot och UR och inrikesreporter på SVT och Christina Jutterström, ledamot i PKs styrelse, tidigare bl.a chef för DN, Expressen och SVT. Därefter hölls en paneldebatt på temat: hur neutral bör en journalist vara? I panelen: Lasse Granestrand, journalist/författare, Pontus Mattsson, politisk reporter, SVT, Annika Hamrud, frilansjournalist, Daniel Poohl, chefredaktör Expo och Erik Helmerson, ledarskribent Dagens Nyheter.

23 februari 2016 – pk-quiz, aw och föredrag

Emmy Jokinen, nyhetsgrafiker och animatör på P3 nyheter, berättade hur man kan få publiken att ta till sig även det komplexa och hur man ska tänka steg för steg när man gör journalistik i bilder.

7 mars 2016 – Roboten eller chefredaktören – vem gör framtidens nyhetsvärdering?   

Intelligenta datorformler, eller algoritmer som de också kallas, har redan ersatt människor på många andra arbetsplatser där jobbet går ut på lösa förutbestämda arbetsuppgifter snabbt och exakt. Är algoritmer lösningen på lönsamhetsproblemet inom medievärlden? Vem har ansvaret för algoritmernas nyhetsvärdering? Det var några av frågorna som diskuterades med: Anna Loverus, digital strategist och distribution manager på KIT, Ola Henriksson, utvecklingsredaktör SvD digitala medier, Christian Gillinger, chef för sociala medier på Sveriges Radio och Helena Giertta, chefredaktör Journalisten. Kvällen inleddes med att Olle Zachrison, ny chef för SR Ekot, intervjuades.

18 april 2016 – Kan hårdare lagar mot hämndporr, hat och kränkningar hota det fria ordet?

Utredaren Gudrun Antemar föreslog hårdare lagar mot näthat och mot att sprida kränkande bilder eller uppgifter om sexliv och sjukdomar. Syftet var att komma åt ofredanden och integritetsintrång på nätet. Kan det hota det fria ordet? Det diskuterades med Gudrun Antemar, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Nils Funcke, tryckfrihetsexpert/Pk:s styrelse och Jeanette Gustafsdotter, vd för TU. Efter debatten intervjuades Jan Helin, ny programdirektör på SVT. Kvällen inleddes med årsmöte.

16 maj 2016 – Något är ruttet i staten Turkiet/Hoten mot yttrandefriheten i Europa

Vid en mycket välbesökt debatt delades Publicistklubbens yttrandefrihetspris ut till de turkiska journalisterna Can Dündar och Erdem Gül, som dömts till fem års fängelse i Turkiet för att i sin tidning Cumhuriyet ha avslöjat turkisk vapensmuggling till Syrien. Vid den debatt som följde efter prisutdelningen medverkade utrikesminister Margot Wallström, Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN, Jonathan Lundqvist, ordförande Reportrar utan gränser och Yavuz Baydar, journalist, medgrundare av organisationen P24 som främjar oberoende journalistik i Turkiet. Kvällen inleddes med att Publicistklubbens Stora Pris delades ut till journalisten Britt-Marie Mattsson som intervjuades.

9 maj 2016 – näthat i Sverige och Finland

Den 9 maj arrangerade Finlandsinstitutet, Finlands ambassad, Nordiska ministerrådet och Publicistklubben en debatt om näthat i Sverige och Finland.

23 och 30 maj 2016 – Ordets Akt. Hat och hot i Ryssland, karikatyrer och yttrandefrihet

Inom ramen för Kulturhusets utställning Ordets Akt, om tryckfrihetens 250-årsjubilieum, hölls också flera debatter med Publicistklubben som medarrangör. Den 23 maj diskuterades hat och hot i Putins Ryssland och den 30 maj karikatyrer i yttrandefrihetens tjänst.

 

25 maj 2016 – Operation öppenhet

PK var även med och arrangerade ett seminarium på JMK om hur myndigheterna lever upp till kraven på insyn, efter att studenter kontrollerat hur ett 50-tal myndigheter lever upp till kravet på öppenhet.

29 augusti 2016 – Får man säga ”förorten”?  Debatt om politiskt korrekt språk

SVT har tagit fram ett dokument med språkråd till medarbetarna. Bland annat ska ord som invandrare och färgad undvikas, liksom begreppet förorten. Något ”svenskt utseende” finns inte. I vad mån är nya ”korrekta” språkregler en fråga för publicister, politiker och myndigheter? Detta diskuterades under kvällen med: Anne Lagercrantz, chef för SVT:s nyhetsdivision, Mikael Parkvall, lingvist, författare till boken ”Laddat språk”, Alice Bah Kuhnke, demokratiminister, Magdalena Ribbing, folkvettsexpert, Lena Lind Paldicki, språkvårdare, Institutet för språk och folkminnen, Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen och Adam Cwejman, ledarskribent GP

10 oktober 2016 – Debatten om debatten om debatten….

Vid denna mycket välbesökta kväll diskuterades hur framförallt SVT hanterat debatten om Nya Tider på bokmässan, med: Ulf Johansson, ansvarig utgivare för Aktuellt, Janne Josefsson, SVT Uppdrag Granskning, Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet och Mikael Olsson Al Safandi, fd programdirektör SVT. Vi diskuterade även medierna och Donald Trump med Ginna Lindberg, utrikeschef Ekot och Elinor Falkman, retorikexpert från Uppsala universitet.

14 november 2016 – Medieutredningen. Och sen då?

Presstödet blir mediestöd. Ett nytt statsfinansierat mediebolag ska skapas för att rapportera från underbevakade områden. Men de ekonomiska förutsättningarna ändras inte för mediebranschen i en tid då bolag som Facebook och Google kapar åt sig en allt större del av annonskakan. Vad borde Medieutredningen ha föreslagit? Avstått från att föreslå? I panelen, som även diskuterade USA-valet, ingick: Jack Werner, frilansjournalist, Gunilla Kindstrand, kulturjournalist, Malin Ekman, mediereporter SvD, Unn Edberg, vice vd tidningen Chef, ordförande Sveriges tidskrifter, Nils Funcke, frilans och Berit Högman (s), vice gruppledare för S i riksdagen.

24 november 2016 – Samtal om den turkiska press(o)friheten

Den turkiska tidningen Cumhuriyet tilldelades Right Livelihood-priset 2016. Publicistklubben var medarrangör för en uppföljande paneldebatt om den hotade pressfriheten i Turkiet. I samtalet medverkade Isil Özgentürk, krönikör Cumhuriyet samt filmare och författare, Ole von Uexkull, chef Right Livelihood-stiftelsen och Anders Q Björkman, sekreterare i Publicistklubbens styrelse samt biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet

28 november 2016 – Framtidens yttrandefrihet – hur ska grundlagarna se ut?

Publicistklubben var även medarrangör för en diskussion om Mediegrundlagskommitténs förslag ”’Ändrade mediegrundlagar”. I panelen medverkade: Anders Eka, Mediegrundlagskommittén ordförande, justitieråd, Karin Olsson, kulturchef, Expressen, Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet, Per Hultengård, chefsjurist, Tidningsutgivarna, Martin Brinnen, jurist, Datainspektionen och Nils Funcke, Publicistklubben.

19 december 2016 – Tryckfriheten fyller 250 år – Teater och fest!

För att fira att tryckfriheten fyllde 250 år bjöds Publicistklubbens medlemmar till en särskild tryckfrihetsfest. Festen inleddes med utdelning av Guldpennan till DN:s Matilda Gustavsson, efter en intervju med henne, bjöds på föreställning flera akter. Den första delen var en lättsam exposé över tryckfrihetsfall genom historien ledd av Stadsteaterns Sissela Kyle och Albin Flinkas. I en särskild panel ingick Karin Lennmor, Nils Funcke och Negra Efendic. Därefter spelades en tryckfrihetskabaré, specialskriven och framställd i samarbete med Publicistklubben. Föreställningen Prata högre Karin framfördes för första gången på festen. Därefter hölls fest med mat och dans. Pjäsen har därefter spelats av Stadsteatern ett antal gånger runtom i Stockholm och följts upp med samtal om tryckfriheten där representanter från Publicistklubben har medverkat.

23 januari 2017 – Misstron mot medierna – har vi oss själva att skylla?

Journalister sägs driva politiska kampanjer på nyhetsplats och förtiga sanningen i viktiga frågor. Och i USA blir Donald Trump vald till president efter en kampanj präglad av kritik mot medieetablissemanget. Liknande tongångar märks även i Sverige. Ligger det något i kritiken? Det diskuterades med: Jan Helin, SVT, Karin Olsson, Expressen, Andreas Ericson, Timbro, Hanne Kjöller, Expressen och Joakim Jardenberg, konsult och debattör. Kvällen inleddes med utdelning av Radioakademins hederspris och intervju med mottagarna Titti Schultz, mångårig morgonprogramledare på Rix FM och NRJ och Ove Joanson, tidigare vd och styrelseordförande för Sveriges Radio. Därefter avhandlades om det var rätt av DN att publicera bilder från Sara Skyttedals Facebook? Detta diskuterades med Anki Almqvist ordförande för Svenska fotografers förbund, SFF, och Caspar Opitz, redaktionschef Dagens Nyheter.

6 mars 2017 – Hur mår svensk satir inför valet 2018?

Hur står det till med satiren i Sverige inför valet 2018? Är satir en konstform enbart för eliten? Kan den göras från både vänster och höger? Detta diskuterades med: Erik Blix, programledare och manusförfattare satirprogrammet “Public Service” P1, Dilan Apak, komiker, skådespelare, före detta programledare satirprogrammet “Tankesmedjan” P3, Aron Flam, ståuppkomiker, skapare av “Folkets främsta företrädare” på SVT och Joanna Doona, Lunds Universitet, som doktorerat med avhandlingen “Politisk komedi, publikengagemang och medborgarskap” Kvällen inleddes med att journalisten Måns Mosesson berättade om sitt reportage från trollfabriken i Makedonien, varifrån fejkade nyheter spreds om Sverige som kan ha påverkat presidentvalet i USA. Därefter intervjuades Nils Funcke om nya jobbet som vd för organisationen Utgivarna.

13 mars 2017 – Bidrar medierna till att sprida lögner på nätet?

Publicistklubben ordnade även en debatt vid Källkritikens dag på Kulturhuset i Stockholm den 13 mars.  Hur ska medierna agera i en tid av fejknyheter och faktaresistens? I samtalet deltog: Mathias Ståhle, reportern bakom Eskilstuna-Kurirens granskning av Granskning Sverige, Helena Giertta, chefredaktör på tidningen Journalisten, Martin Wicklin, frilansjournalist, tidigare programledare för Medierna i P1 och Åsa Larsson, redaktör och en av Viralgranskarens grundare.

24 april 2017 – Hur bra är lokaljournalistiken i Stockholm?

Till pk-kvällen som följer efter årsmötet 24 april arrangerar Publicistklubben en debatt i samarbete med P4 Stockholm, om lokaljournalistiken i Stockholm. Under kvällen kommer vi även att dela ut årets pris till Anna Politovskajas minne. Det tilldelas 2017 den svenske förläggaren Gui Minhai, som kidnappats i Thailand och sitter fängslad på okänd ort i Kina utan rättegång.

 

Styrelse i PK Stockholm har sedan årsmötet 2016 året varit: 

 

Ordförande: Björn Häger, frilans

Skattmästare: Nils Funcke, frilans

Sekreterare: Anders Q Björkman, Svenska Dagbladet

Programsekreterare: Clas Barkman, frilans

Biträdande programsekreterare: Henrik Torehammar, Aftonbladet

Klubbmästare: Ida Ölmedal, Expressen

Webbredaktör: Martin Schori, Aftonbladet

Fondförvaltare: Erik Wahlin, Affärsvärlden

Ledamot: Negra Efendic, Svenska Dagbladet (medlemsansvarig)

Ledamot: Susanna Baltscheffsky, Sveriges Radio (prisansvarig)

Ledamot: Christina Jutterström, frilans

Revisorer:

Revisor: Karin Arnell, frilans

Revisor: Agnetha Jönsson, Aktiespararna

Revisorssuppleant: Thomas Michélsen, frilans

Hiertanämnden:

Ordförande: Lars Ryding, frilans

Ledamot: Mikael Bondesson, Dagens Nyheter

Ledamot: Ulrika Fjällborg, frilans

Ledamot: Marja Grill, SVT

Ledamot: Cecilia Djurberg, SR

Ledamot: Johan Anderberg, Fokus

Ledamot: Nivette Dawod, Aftonbladet

Ledamot: Martin Jönsson, DN

Valnämnden:

Karin Olsson

Kerstin Brunnberg

Olle Zachrison

Karin Eriksson

Karsten Thurfjell

 


 

Planer för det kommande året

År 2017 kommer Puclicistklubben att fortsätta ordna möten med debatter och diskussioner om aktuella publicistiska ämnen. Under våren 2017 fokuserar vi särskilt på frågor som rör källkritik och yttrandefrihet i Sverige och omvärlden, liksom hoten mot det fria ordet i länder som Turkiet. Vi kommer att gå vidare med vår studentsatsning och sjösätta ett särskilt mentorsprogram öppet för våra medlemmar att söka till. Ett arbete har satts igång för att återuppväcka PK:s satirtävling, modern form. Arbetet mot ett utvecklat medieetiskt system kommer att fortsätta. Vi kommer att agera remissinstans i aktuella mediefrågor och fortsätta vårt opinionsbildande arbete. Vi diskuterar även olika sätt att i ökad utsträckning premiera medlemskap i Publicistklubben via exklusiva aktiviteter.

Björn Häger, ordförande

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.