Fängslad i 8000 dagar - stödmanifestation för Dawit Isaak

Foto: Börje Almqvist
Av: PK Stockholm 16 augusti 2023

Lördag 19 augusti hade den svenske journalisten Dawit Isaak varit frihetsberövad i 8 000 dagar i Eritrea för att han har använt sig av den mest grundläggande mänskliga rättigheten, yttrandefriheten. Trots att det nu passerat 8 000 dagar nekar Eritrea Dawit Isaak rättegång, åtal och advokat. 

För att påskynda Dawit Isaaks frihet anordnades en manifestation på Sveriges författarförbunds lokaler fredagen den 18 augusti 2023.

Journalisten och den senaste mottagaren av Dawit Isaak-priset, Kurdo Baksi, var initiativtagare till manifestationen som stöds av Sveriges författarförbund, Free Dawit, Journalistförbundet, Publicistklubben, Svenska Pen och Reportrar utan gränser. 

Medverkande:

Anna Gullberg, vice ordförande Publicistklubben
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges författarförbund 
Elisabeth Löfgren, ordförande  Free Dawit
Karin Olsson, biträdande chefredaktör Expressen
Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet
Anders Q Björkman, biträdande kulturchef Svenska Dagbladet
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet 
Julia Nilsson, tf chefredaktör Journalisten
Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser

(Foto: Börje Almqvist)

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.