Av: Fredrik Nygren 21 mars 2024

Klart: De nomineras till PK Östras styrelse

Ordförande Peter Olsson, ett år

Styrelseledamöter:

Jakob Kindesjö, omval, två år

Rebecka Montelius, omval, två år

Sofie Lycksell, omval, ett år

Suppleanter till styrelsen:

Ulrik Svedin, omval, två år

Kaisa Lappalainen, nyval, två år

Valda sedan tidigare:

Marie Kerrolf, ett år kvar.

Jenny Eriksen, ett år kvar.

Fredrik Nygren, ett år kvar.

Val av revisorer:

Mikael Sönne, omval, ett år.

Zenaida Hadzmahovicsuppleant, omval, ett år

Val av ledamot till Hiertanämnden:

Lena Grape Lillehorn har ett år kvar.

Valberedningen föreslår inte ny valberedning.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.