Årsmöte 27 april 2014

Av: Björn Häger 16 april 2015

Publicistklubben Stockholm kallar till årsmöte måndagen den 27 april 2015 klockan 18.00 på Café Panorama, plan 5 i Kulturhuset vid Sergels Torg.

Dagordning

1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
7. Val av styrelse. (Valnämndens förslag.)
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
9. Val av Hiertanämnden.
10. Utseende av valnämnd.
11. Ändring av stadgar. Bekräftelse av fjolårets ändringar. Se nedan.*

12. Övriga ärenden.

Årsmötet följs av att Publicistklubbens pris till Anna Politkovskajas minne utdelas, samt en aktuell debatt.

*Vid årsmötet 2014 antogs det förslag om ändrade stadgar som tagits fram av en särskild stadgegrupp.  För att ändringarna ska träda i kraft krävs beslut även vid detta årsmöte.

Ordföranden har ordet om 2014

Rapport PK-Stockholm 2014

Årsbokslut PK 2014 Budget PK 2015

 

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.