PK:s Stora Pris 2015 till Nils Hanson, Uppdrag granskning

Av: Björn Häger 20 maj 2015

Publicistklubbens Stora Pris tilldelas 2015 Nils Hanson med motiveringen:

”för att ha värnat den undersökande journalistiken genom att ställa krav på den och generöst delat med sig av lärdomar och metoder.”

Nils Hanson foto: SVT

(Nils Hanson, foto: SVT)

 

Nils Hanson är en rutinerad grävare som i mer än tio år lett den undersökande journalistikens flaggskepp Uppdrag Granskning. Han har infört nya rutiner på redaktionen för att stärka programmets ställning och undvika fällningar och onödig kritik. Han har under decennier utvecklat och delat med sig av journalistiska metoder, bland annat inom föreningen Grävande Journalister.

Han har också själv trätt in som reporter och grävt fram avslöjanden som lett till debatt och samhällsförändringar, som med muthärvan i Göteborg.

– Nils Hanson är en slitvarg som leder en av Sveriges viktigaste redaktioner med respekterad journalistisk kompetens. I kraft av sin kunnighet, integritet och generositet i att förmedla grävandets hantverk är han en av landets viktigaste journalister, säger Publicistklubbens ordförande Björn Häger.

– Nils Hanson är en mycket förtjänt mottagare av Publicistklubbens Stora pris. Få har värnat kvalitetsjournalistik och granskning med sådan flit och sådant engagemang som han, säger Björn Häger.

Nils Hanson, född 1952, är sedan 2004 projektledare och ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag granskning. Han började med grävande journalistik 1988 som reporter på Göteborgs-Posten och blev därefter redaktionschef för TV4 Göteborg och TV4 Väst. Han har skrivit handboken Grävande Journalistik, varit gästprofessor i praktisk journalistik vid Göteborgs universitet och har länge varit en uppskattad föreläsare i ämnen som faktakontroll och den undersökande journalistikens metoder.

Priset delas ut i samband med Publicistklubbens debatt om mediernas Quickbevakning, Kulturhuset i Stockholm måndagen 25 maj.

Kontakt: Björn Häger,  bjorn.hager@gmail.com

Nils Hanson, nils.hanson@svt.se

Publicistklubbens Stora pris är den goda journalistikens pris. Det tilldelas en eller flera personer som under lång tid har hållit hög klass i sin gärning.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.