PK Östra flyttar fram årsmötet till augusti

Av: Jakob Kindesjö 6 april 2020

Vi skickade tidigare i mars ut en kallelse till årsmöte den 21 april i Norrköping. Med tanke på det rådande smittläget och de rekommendationer som utfärdats av Folkhälsomyndigheten, har vi i styrelsen, efter klartecken från vår valberedning, beslutat följande:

 • Vi skjuter upp årsmötet till den 27 augusti kl 17.30 i Norrköping.
 • Den styrelse som valberedningen föreslagit till årsmötet 21 april, blir en interimsstyrelse som arbetar fram till det uppskjutna årsmötet.
 • Alla handlingar som skulle presenterats på årsmötet finns att ta del av här längre ned.

Vi hoppas att ni har förståelse för dessa beslut och att vi alla i stället kan ses på årsmötet i augusti. Vi återkommer också till er med en påminnelse om det uppskjutna årsmötet.

Har du frågor eller tankar om detta, tveka inte att höra av dig!

Vänliga hälsningar,

Sofie Lycksell

Ordförande Publicistklubbens östra krets

Dagordning

 1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
 3. Styrelsens berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 7. Val av ordförande och skattmästare
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 11. Val av ledamot till Hiertanämnden.
 12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 13. Motioner och övriga ärenden.

Årsmöteshandlingar

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.